Zákon o ochrane osobných údajov

- podľa právneho stavu k 30. 5. 2013 (Úplne znenia zákonov 24/2013)

Cena s DPH 2,53 €
Cena bez DPH 2,11 €
Obj. číslo SUZV13UZV024
Rok vydania2013
FormátA5
Väzbamäkká väzba
Forma produktuTlačená publikácia
VydavateľstvoPoradca podnikateľa, spol. s r. o.
-+

Zákon o ochrane osobných údajov

- podľa právneho stavu k 30. 5. 2013 (Úplne znenia zákonov 24/2013)


Zákon č. 122/2013 Z. z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Cieľom nového zákona je zaviesť prehľadnú úpravu práv a povinností osôb začlenených do procesu spracúvania osobných údajov, upevniť nezávislé postavenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov a poskytnúť odchýlky potrebné v konaní podľa tohto zákona z dôvodu špecifického charakteru hmotnoprávnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov ako neoddeliteľnej súčasti základných práv a slobôd v právnom poriadku Slovenskej republiky.

Zákon spresňuje niektoré definície pojmov, s ktorými zákon pracuje a s ktorými je potrebné sa oboznámiť ešte pred samotným začatím spracúvania osobných údajov. Zákon odstraňuje nejasnosti niektorých základných ustanovení tohto zákona, ktoré v aplikačnej praxi spôsobovali potrebu ich častého objasňovania.

Návrh zákona ďalej zavádza prehľadnejšiu úpravu prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a ich vzájomného vzťahu.

Zákon v tejto súvislosti za účelom jednoznačnejšieho výkladu zákona zavádza nový spoločný názov „právny základ spracúvania osobných údajov“, ktorý predstavuje jednu zo základných zásad spracúvania osobných údajov.

Zákon zohľadňuje aj technologický vývoj, ktorý výrazným spôsobom ovplyvnil spracúvanie osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o spracúvanie biometrických údajov.

Dopĺňa sa aj inštitút oprávnenej osoby o určenie, kedy sa fyzická osoba stáva oprávnenou osobou a o pravidlá, ktoré určujú povinnosti a postupy, ktoré musia prevádzkovateľ a sprostredkovateľ dodržať pri ich výbere a poučení.

Zákon poskytuje novú právnu úpravu podmienok prenosu osobných údajov do tretích krajín s primeranou/bez primeranej úrovne ochrany osobných údajov.

Registrácia, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov upravená v samostatnej hlave druhej časti návrhu zákona prešla menšími zmenami čo sa týka postupu a podmienok registrácie (či už obyčajnej alebo osobitnej), a to najmä pokiaľ ide o prihlasovanie informačného systému na registráciu na úrade a následné konanie o registrácii a osobitnej registrácii informačného systému.

Zákon ďalej zavádza zmeny aj čo sa týka úradu a jeho činnosti. Návrh jednoznačne ustanovuje nezávislé postavenie úradu ako dozorného orgánu pri plnení jemu zverených úloh v oblasti ochrany osobných údajov.


Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, kúpili si tiež: