Daňový a účtovný poradca podnikateľa

Zobrazenie:
Zoradiť:

Forma produktu Všetko

Vydavateľstvo Všetko

Daňový a účtovný poradca podnikateľa PREDPLATNÉ 2015
Akcia Zľava 9,2%

Daňový a účtovný poradca podnikateľa PREDPLATNÉ 2015

Odborný mesačník poskytuje aktuálne a overené informácie z oblasti daní a účtovníctva. Komentuje daňové a účtovné zákony, novely, vyhlášky a opatrenia.

Rok vydania:
2014-2015
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Periodicita:
Mesačník
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

100,93 € 91,63 € s DPH

-+
Daňový a účtovný poradca podnikateľa PREDPLATNÉ 2016

Daňový a účtovný poradca podnikateľa PREDPLATNÉ 2016

Odborný mesačník poskytuje aktuálne a overené informácie z oblasti daní a účtovníctva. Komentuje daňové a účtovné zákony, novely, vyhlášky a opatrenia.

Rok vydania:
2015-2016
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Periodicita:
Mesačník
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

105,98 € s DPH

-+
Daňový a účtovný poradca podnikateľa (ONLINE verzia)

Daňový a účtovný poradca podnikateľa (ONLINE verzia)

spoľahlivo vysvetľuje a komentuje daňové a účtovné zákony, novely, vyhlášky a opatrenia. Prostredníctvom rád, príkladov, návodov a poučení priblíži aj praktickú stránku daní a účtovníctva.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

80,74 € s DPH

-+
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2014
Akcia Zľava 30,0%

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2014

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov; Podanie dodatočného daňového priznania a ukladanie sankcií; Inventarizácia 2014 a interná účtovná smernica

Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

6,51 € 4,56 € s DPH

-+
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 14/2014

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 14/2014

Odpočet daňovej straty právnickej osoby; práva a povinnosti v súvislosti s registráciou DPH; príjmy fyzických osôb oslobodené od dane z príjmov

Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Periodicita:
Mesačník
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

6,51 € s DPH

-+
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13/2014

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13/2014

Finančný lízing v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov; novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. januára 2015; príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov

Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

6,51 € s DPH

-+
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2015

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2015

Vypredané Zmeny zákona o miestnych daniach; vedenie daňovej evidencie v roku 2014; chyby v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti; prepravné služby tovaru – uplatňovanie DPH a účtovanie

Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

9,30 € s DPH

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2-3/2015

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2-3/2015

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2014, Zdaňovanie príjmov v roku 2015 – novela zákona o dani z príjmov, Daň z motorových vozidiel za rok 2014 ...

Rok vydania:
2015
Počet strán:
336
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

13,00 € s DPH

-+
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4-5/2015

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4-5/2015

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014, Účtovanie cestovných náhrad v podvojnom a jednoduchom účtovníctve, Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky platné od 1. 1. 2015

Rok vydania:
2015
Počet strán:
304
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

11,78 € s DPH

-+
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 6-7/2015

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 6-7/2015

Platenie preddavkov na daň z príjmov v roku 2015, Uplatňovanie daňových odpisov – zmeny od roku 2015, Účtovníctvo podnikateľov v roku 2015 – zmeny v účtovných predpisoch, Odpočítateľná položka podľa zákona o zdravotnom poistení od 1. 1. 2015

Počet strán:
232
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

8,99 € s DPH

-+
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 8/2015

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 8/2015

Daňové výdavky po zaplatení od roku 2015, Novely daňového poriadku schválené v roku 2014, Daň z príjmov – zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s komentárom...

Počet strán:
408
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

15,81 € s DPH

-+
Daňový a účtovný poradca podnikateľa č.9/2015

Daňový a účtovný poradca podnikateľa č.9/2015

Transferové oceňovanie: Definícia závislých osôb, Transferové oceňovanie: Ekonomická podstata a prehľad právnej úpravy, Transferové oceňovanie: Metódy zisťovania zdaniteľných rozdielov, Technické zhodnotenie hmotného majetku,...

Rok vydania:
2015
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

6,82 € s DPH

-+
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 10/2015

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 10/2015

Poistenie podnikateľskej činnosti z hľadiska daní a účtovníctva, Daňové a nedaňové výdavky podľa zákona o dani z príjmov, Vlastné zdroje krytia majetku, Spoločnosť v kríze podľa novely Obchodného zákonníka...

Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

6,82 € s DPH

-+
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11-12/2015

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11-12/2015

Daňový bonus a štúdium v roku 2015 + test, Tvorba opravných položiek k pohľadávkam, Určenie obsahu dokumentácie, Zmeny dokumentácie o transferovom oceňovaní v roku 2015, Cestovné náhrady – úplné znenie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách s komentárom ...

Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

8,37 € s DPH

-+