Úplne znenia 2014

Zobrazenie:
Zoradiť:

Forma produktu Všetko

Vydavateľstvo Všetko

Zákon o odpadoch, Zákon o obaloch

Zákon o odpadoch, Zákon o obaloch

podľa právneho stavu k 21. 2. 2014 (Úplne znenia zákonov 10/2014)

Rok vydania:
2014
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

4,34 € s DPH

-+
Zákon o verejnom obstarávaní

Zákon o verejnom obstarávaní

podľa právneho stavu k 10. 3. 2014 (Úplne znenia zákonov 12/2014)

Rok vydania:
2014
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

4,52 € s DPH

-+
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy, Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samosprávy

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy, Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samosprávy

podľa právneho stavu k 19. 2. 2014 (Úplne znenia zákonov 9/2014)

Rok vydania:
2014
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

3,99 € s DPH

-+
Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení

Podľa právneho stavu k 4.7.2014 (Úplné znenia zákonov 19/2014)

Rok vydania:
2014
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

8,07 € s DPH

-+
Ústava Slovenskej republiky

Ústava Slovenskej republiky

podľa právneho stavu k 27. 6. 2014 (Uplné znenia zákonov 17/2014)

Rok vydania:
2014
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

0,89 € s DPH

-+
Občiansky zákonník

Občiansky zákonník

Podľa právneho stavu k 6. 5. 2014 (UZ 14/2014)

Rok vydania:
2014
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

3,99 € s DPH

-+
Zákon o ochrane spotrebiteľa

Zákon o ochrane spotrebiteľa

Podľa právneho stavu k 5. 5. 2014 (UZ 15/2014)

Rok vydania:
2014
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

2,83 € s DPH

-+
Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov

podľa právneho stavu k 16. 4. 2014 (Úplne znenia zákonov 13/2014)

Rok vydania:
2014
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

1,07 € s DPH

-+
Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v JÚ, PÚ, Opatrenia na zostavenie účtovnej závierky

Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v JÚ, PÚ, Opatrenia na zostavenie účtovnej závierky

podľa právneho stavu k 10. 2. 2014 (Úplne znenia zákonov 7/2014)

Rok vydania:
2014
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

8,43 € s DPH

-+
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

podľa právneho stavu k 28. 2. 2014 (Úplne znenia zákonov 11/2014)

Rok vydania:
2014
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

7,22 € s DPH

-+
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Podľa právneho stavu k 30.7.2014 (Úplné znenia zákonov 22/2014)

Rok vydania:
2014
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

2,39 € s DPH

-+
Zákon o cenných papieroch

Zákon o cenných papieroch

Podľa právneho stavu k 1.8.2014 (Úplné znenia zákonov 23/2014)

Rok vydania:
2014
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

6,56 € s DPH

-+
Zákony o spotrebných daniach z tabakových výrobkov a z alkoholických nápojov

Zákony o spotrebných daniach z tabakových výrobkov a z alkoholických nápojov

Podľa právneho stavu k 22.8.2014 (Úplné znenia zákonov 25/2014)

Rok vydania:
2014
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

5,50 € s DPH

-+
Zákon o podmienkach výkonu volebného práva

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva

Podľa právneho stavu k 27.8.2014 (Úplné znenia zákonov 28/2014)

Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

1,69 € s DPH

-+
Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Podľa právneho stavu k 28.10.2014 (Úplné znenia zákonov 30/2014)

Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

1,60 € s DPH

-+
Autorský zákon
Akcia Zľava 10,0%

Autorský zákon

Podľa právneho stavu k 27.11.2014 (Úplné znenia zákonov 34/2014)

Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

0,98 € 0,88 € s DPH

-+
Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, Zákon o archívoch a registratúrach (2013)

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, Zákon o archívoch a registratúrach (2013)

podľa právneho stavu k 25. 10. 2013 (Úplne znenia zákonov 39/2013)

Rok vydania:
2013
Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

3,74 € s DPH

-+