Zákonník práce 2018/2019

Na školení s RNDr. Jozefom Mihálom si podrobne prejdeme aktuálne problémy v oblasti pracovného práva. Venovať sa budeme vysielaniu zamestnancov na výkon prác v zahraničí, ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jozef Mihál
Bez DPH S DPH
Trnava 18.10.2018 65,00 € 78,00 €
Košice 22.10.2018 65,00 € 78,00 €

Zákonník práce 2018/2019

Na školení s RNDr. Jozefom Mihálom si podrobne prejdeme aktuálne problémy v oblasti pracovného práva. Venovať sa budeme vysielaniu zamestnancov na výkon prác v zahraničí, zamestnávaniu cudzincov z tretích krajín na Slovensku, zvýšeným príplatkom od mája 2018 a od mája 2019, povinným príplatkom so zameraním na nové, organizácii pracovného času a ďalším.
 • Cezhraničné vyslanie zamestnanca

 • povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny
 • vyslanie alebo zahraničná pracovná cesta, odvody – PD A1, zdanenie príjmu
 • povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí
 • povinnosti zamestnávateľa z členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko
 • modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ

 •  Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

 • zamestnávanie občanov iných členských krajín
 • zamestnávanie občanov tretích krajín
 • daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa

 • Mzdové zvýhodnenia (príplatky)

 • Mzdové zvýhodnenie za sobotu, nedeľu, sviatok, nočnú prácu, nadčas
 • Dohody a nárok na príplatky
 • Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
 • Pracovná pohotovosť
 • Vedúci zamestnanci, domácki zamestnanci, práca na smeny

 • Pracovný čas

 • rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie
 • konto pracovného času
 • pružný pracovný čas
 • práca nadčas, práca vo sviatok
 • odpočinok
 • ako efektívne organizovať zamestnancom pracovný čas

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
17.9.2018, Bratislava - Klub pod lampou (redakcia časopisu .týždeň), Partizánska 2 (vstup z Palisád) (mapa)
8.10.2018, Žilina - Hotel Holiday Inn, Športová 2, Žilina (mapa)
9.10.2018, Trenčín - Hotel Elizabeth Trenčín, Ul. gen. M. R. Štefánika 2, Trenčín (mapa)
10.10.2018, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
11.10.2018, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica (mapa)
15.10.2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
18.10.2018, Trnava - Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava (mapa)
22.10.2018, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)