Komentár k Ústave Slovenskej republiky

Online

Veľký komentár k Ústave.

ISBN
978-80-89447-93-0
EAN kód
9,79E+12
Rok vydania
2012
Počet strán
832
Väzba
tvrdá väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
Milan Čič a kolektív
Bez DPH S DPH
Ústava Slovenskej republiky - komentár tlačená publikácia 71,82 € 63,55 € 79,00 € 69,91 €
Ústava Slovenskej republiky - komentár (Online verzia - Zobraziť produkt)

Komentár k Ústave Slovenskej republiky

Veľký komentár k Ústave.
Komentár plní explikačnú, interpretačnú a aplikačnú funkciu. Autori sa podujímajú predložiť verejnosti také dielo, ktoré by pomohlo správne pochopiť a uplatňovať základný zákon štátu – Ústavu SR. Nie je to dielo polemizujúce s odbornými (aj inými) názormi. Je to dielo, ktorého teoretický základ predstavujú kvalifikované názory autorov, konfrontované aj s názormi celého autorského kolektívu.

Komentár je vedecké, teoretické dielo. Napriek tomu, že ide o teóriu, vychádza z aplikácie zákonodarstva a rozhodovania a bohatej judikatúry. Aj keď názory a interpretácie obsiahnuté v komentári nemajú záväznú právnu silu, môžu slúžiť ako usmernenia, resp. vysvetlenia nejasností, poznanie pre ďalšie roky praxe.

Autorský kolektív

JUDr. Ján Drgonec, DrSc., doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., Ľubor Cibulka, CSc., Peter Kukliš, CSc., prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc., mim. prof., doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc., prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc., JUDr. Mariánna Mochnáčová, PhD., JUDr. Božena Grancová, PhD, prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc., JUDr. Ľubomír Dobrík, PhD., JUDr. Sergej Kohut, doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., mim.prof.,, prof. h.c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc., JUDr. Jana Drgoncová, JUDr. Miroslav Číž, JUDr. Stanislav Gaňa, prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc., JUDr. Anton Blaha, CSc., doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., prof. JUDr. Milan Čič, DrSc., Dr. h.c., JUDr. Ivetta Macejková, Doc. JUDr. Pavel Kandráč , CSc., doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD, doc. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD., prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., JUDr. Lívia Trellová, PhD., JUDr. Boris Balog, PhD., prof. JUDr. Ján Klučka, CSc., prof. JUDr. Róbert Schronk, CSc.


Recenzenti

- Dr. h. c. mult., prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
- Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.


Odborný redaktor publikácie

JUDr. Július Fíger