Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii, 2. prepracované a doplnené vydanie

Výpredaj -40%

Publikácia pre konkurzných správcov, exekútorov, veriteľov či dlžníkov, ocenená ako najlepšia právnická publikácia na Slovensku!

Ušetríte
40% = 15,96 €
Cena s DPH
39,90 € 23,94 €
Cena bez DPH
36,27 € 21,76 €
ISBN
978-80-89447-31-2
EAN kód
9,79E+12
Rok vydania
2010
Počet strán
816
Formát
A5
Väzba
tvrdá väzba
Vydanie
druhé
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
Milan Ďurica

Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii, 2. prepracované a doplnené vydanie

Publikácia pre konkurzných správcov, exekútorov, veriteľov či dlžníkov, ocenená ako najlepšia právnická publikácia na Slovensku!
Prvé vydanie knihy „Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii“ bolo vypredané krátko po jej vydaní. Jej autorom je známy odborník na konkurzné právo doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., ktorý má dlhoročné skúsenosti s aplikáciou konkurzného práva ako predseda senátu krajského súdu a lektor pre konkurzných sudcov a správcov.

Autor a vydavateľ úmyselne pristúpili k druhému vydaniu s takým odstupom času, aby bolo možné v plnom rozsahu zachytiť nielen novelizácie dotknutej právnej úpravy, ale najmä poznatky z rozhodovacej činnosti súdov ako aj z výkonu funkcie správcov a veriteľov pri prihlasovaní pohľadávok. Druhé vydanie mapuje judikatúru ústavného súdu, všeobecných súdov a pri cezhraničných konkurzoch aj judikatúru európskych súdov. Výklad právnej úpravy reaguje na interpretačné a aplikačné problémy, ktoré vznikli v súvislosti s novou úpravou konkurzného práva. V dôsledku podstatného rozšírenia rozsahu publikácie je táto v záujme užívateľského komfortu doplnená o vecný register a register rozhodnutí.

Publikácia je vhodná najmä pre sudcov, ktorí vybavujú konkurznú agendu a agendu incidenčných konaní, pre správcov, veriteľov a advokátov. Odporúčame ju aj pre podnikateľov, ktorí sa môžu dostať buď do pozície veriteľa, alebo dlžníka.

Publikácia získala na Karlovarských právnických dňoch 2011 prvé miesto v kategórii Najlepšie autorské dielo v SR za rok 2010.