Všeobecné správne právo

Akcia -35%

Zmeny, ktoré sme vykonali v učebnici, súvisia so zmenou právnych predpisov, najmä zákona o obecnom zriadení, zákona o priestupkoch a zákonov upravujúcich postavenie a pôsobnosť niektorých ministerstiev ako ústredných orgánov štátnej správy.

Ušetríte
35% = 9,00 €
Cena s DPH
25,70 € 16,70 €
Cena bez DPH
23,36 € 15,18 €
ISBN
978-80-89447-27-5
EAN kód
9,79E+12
Rok vydania
2010
Počet strán
688
Formát
A5
Väzba
tvrdá väzba
Vydanie
piaté
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
Jozefína Machajová a kolektív
+ -

Všeobecné správne právo

Zmeny, ktoré sme vykonali v učebnici, súvisia so zmenou právnych predpisov, najmä zákona o obecnom zriadení, zákona o priestupkoch a zákonov upravujúcich postavenie a pôsobnosť niektorých ministerstiev ako ústredných orgánov štátnej správy.
V nadväznosti na tieto zmeny muselo dôjsť logicky aj k úprave niektorých príkladov uvedených v príslušných kapitolách. K zmene textu došlo aj v ďalších kapitolách, napr. v súvislosti s vynútiteľnosťou práva vo verejnej správe a taktiež v kapitole o európskom správnom práve v súvislosti s prijatím Lisabonskej zmluvy."

"Posudzovaná učebnica patrí medzi rozsiahlejšie texty svojej kategórie. Početnosť jej strán "má na svedomí" značný počet ilustračných príkladov, ktoré približujú vnímaniu študenta neraz zložitú teoretickú analýzu toho-ktorého právneho inštitútu. Takýto spôsob spracovania považujem za mimoriadne progresívny a prínosný. Systematika učebnice je logická a netradičná najmä tým, že obsahuje dosiaľ málo spracované alebo nespracované kapitoly. Ide najmä o časť Európske správne právo. Pozitívne hodnotím aj zaradenie netradičnej časti Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe z pohľadu občana."

prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc.

Ukážka