Zmeny v spravodajských službách (online)

Zborník príspevkov podujatia, ktoré sa uskutočnilo 4. decembra 2007 za účasti 7 bývalých riaditeľov spravodajských služieb na tému Zmeny v spravodajských službách.

Cena s DPH
1,20 €
Cena bez DPH
1,00 €
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
S-EPI, s.r.o.

Zmeny v spravodajských službách (online)

Zborník príspevkov podujatia, ktoré sa uskutočnilo 4. decembra 2007 za účasti 7 bývalých riaditeľov spravodajských služieb na tému Zmeny v spravodajských službách.
Spravodajské služby - často označované ako druhé najstaršie remeslo na svete.
Publikácia by mala poslúžiť ako študijná pomôcka pre odbornú i laickú verejnosť, aby sa mohla kompetentnejšie orientovať v zložitej problematike spravodajských služieb. Určite môže inšpirovať aj k novým pohľadom na aktuálne témy, ktorými sa zaoberajú nielen experti v spravodajskej komunite, ale tiež širšia akademická obec, vrátane študentov.

Spravodajské služby sa často označujú ako druhé najstaršie remeslo na svete. Pre vládnucu vrstvu predstavovalo nasadenie agentov vždy dôležitý nástroj ochrany pred vonkajším i vnútorným ohrozením. Nechcela byť vydaná napospas slepému osudu, snažila sa včas rozpoznať nebezpečenstvo a čeliť mu. Tajné služby mali vždy podstatný vplyv na priebeh dejinných udalostí, avšak oficiálneho uznania sa ich práci dostalo málokedy. Na bruselskej konferencii štátov v roku 1874 bola špionáž z hľadiska medzinárodného práva uznaná ako povolený vojnový prostriedok. Je samozrejmé, že sa v priebehu dejín činnosť spravodajských služieb veľmi zmenila. Spravodajské poznatky sa rôznym spôsobom zhromažďujú, analyzujú, využívajú - či používajú. Utajené akcie nadobúdajú rôzne formy. Spravodajské služby sú však stále súčasťou dejín štátnej moci.

Tematické okruhy referátov a koreferátov v publikácii

  • zmeny v spravodajských službách po skončení tzv. studenej vojny,
  • transformácia spravodajských štruktúr v postkomunistických krajinách,
  • etika spravodajstva a dohľad nad spravodajskými službami v demokratických krajinách

Časový prístup

Neobmedzený online prístup do produktu Zborník Zmeny v spravodajských službách získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.


Vstup do online produktu Zborník Zmeny v spravodajských službách