Interné firemné predpisy – Požiarna ochrana, téma v PDF formáte

PDF verzia

Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní horľavých látok.

Cena s DPH
8,40 €
Cena bez DPH
7,00 €
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Interné firemné predpisy – Požiarna ochrana, téma v PDF formáte

Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní horľavých látok.
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ – je povinná vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi.

Vzory možnej dokumentácie ochrany pred požiarmi sú obsahom tohto balíčka.

Podnikateľ si ich môže prispôsobiť na svoje podmienky a vyvarovať sa problémom a prípadným sankciám za ich nevypracovanie, nevedenie alebo neudržiavanie v súlade so skutočným stavom.