Ústavné právo Slovenskej republiky, osobitná časť (online)

Cena s DPH
8,40 €
Cena bez DPH
7,00 €
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
prof. JUDr. Ján Svák, Dr.Sc., Ľubor Cibulka

Ústavné právo Slovenskej republiky, osobitná časť (online)

Aktualizované vydanie učebnice k ústavnému právu vo dvoch častiach – všeobecná časť (4. vydanie) a osobitná časť (5. vydanie). Všeobecná časť v siedmich kapitolách rozoberá historické súvislosti vzniku slovenskej štátnosti a rozoberá ústavnú charakteristiku SR.

Okrem rozboru ústavných pojmov upozorňuje na riešenia vyvolávajúce pochybnosti, reflektuje integračné procesy v Európe a ich odraz v ústavnom systéme SR a obsahuje rozsiahly výber judikatúry. Osobitná časť je rozdelená na tri marginálne časti (Ľudskoprávna časť, Inštitucionálno-organizačná časť a Procesnoprávna časť). Obsahuje prehľady precedentnej literatúry a judikatúry.