Civilné právo procesné, 2. doplnené a zmenené vydanie (online)

Cena s DPH
8,40 €
Cena bez DPH
7,00 €
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Marek Števček a kolektív

Civilné právo procesné, 2. doplnené a zmenené vydanie (online)

Učebnica obsahuje rozbor najdôležitejších inštitútov civilného práva procesného a správneho súdnictva, ako posledná bola do textu zapracovaná novela č. 335/2012 Z. z. účinná od 1. 1. 2013.