Kontrola v obecnej samospráve (online)

Cena s DPH
8,40 €
Cena bez DPH
7,00 €
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Marian Hoffmann, Jozef Tekeli

Kontrola v obecnej samospráve (online)

Publikácia rozoberá súčasnú hmotnoprávnu a procesnoprávnu úpravu vzťahujúcu sa ku kontrolnému systému obecnej samosprávy, zohľadňuje dostupnú literatúru venovanú kontrole obcí a obsahuje návrhy de lege ferenda na zlepšenie právneho stavu a odstránenie interpretačných nejasností aplikačnej praxe.