Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu (2015) v PDF

Každý zamestnanec je povinný riadne hospodáriť s prostriedkami, ktoré mu zveril pri výkone práce jeho zamestnávateľ.

Cena s DPH
8,40 €
Cena bez DPH
7,00 €
Rok vydania
2015
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu (2015) v PDF

Každý zamestnanec je povinný riadne hospodáriť s prostriedkami, ktoré mu zveril pri výkone práce jeho zamestnávateľ.
Aj pri dodržovaní uvedených podmienok sa každému z nás môže stať, že spôsobí zamestnávateľovi škodu. Ak sa tak stane, viete, za čo máte zodpovednosť? Musí zamestnávateľ preukázať vaše zavinenie škody?

  Odborné články
  (Ing. Jarmila Strählová)
 • Hmotná zodpovednosť
 • JUDr. Slavomíra Gejdošová
 • Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním v zmysle Zákonníka práce

  Príklady z praxe
 • Zodpovednosť účtovníka za škodu spôsobenú zamestnávateľovi
 • Závažné porušenie pracovnej disciplíny a finančný postih
 • Škoda spôsobená zamestnancom
 • Zahraničná pracovná cesta – dopravná nehoda
 • Spoločná hmotná zodpovednosť
 • Dohoda o hmotnej zodpovednosti

  Právne predpisy
 • Výňatok zákona s komentárom
 • ZÁKONNÍK PRÁCE (§ 179 až § 181)