Aktuálne zmeny v školskej legislatíve I.

Veľká novela školského zákona nadobudla účinnosť od 1. spetembra 2017. Aké najvýraznejšie zmeny nastali v oblasti školstva a jeho financovaní sa dozviete v dvojdielom videoškolení.

Rok vydania
10/2017
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
35 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Aktuálne zmeny v školskej legislatíve I.

Veľká novela školského zákona nadobudla účinnosť od 1. spetembra 2017. Aké najvýraznejšie zmeny nastali v oblasti školstva a jeho financovaní sa dozviete v dvojdielom videoškolení.
 • Aktuálne zmeny v školskej legislatíve I.
 • Zvyšovanie platov PZ, OZ a vysokoškolských učiteľov
 • Zmeny v zákone o financovaní regionálneho školstva
 • Príspevok na V a V detí v MŠ
 • Finančné ohodnotenie PZ
 • Náklady na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
 • Príspevok na dopravu I
 • Kurz pohybových aktivít v prírode
 • Rozvojové projekty a dotácie
 • Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP)
 • Odborní zamestnanci v školách
 • Rezortný informačný systém
 • ŠKD a jedálne
 • Krátenie normatívuSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.