Aktuálne zmeny v školskej legislatíve II.

Veľká novela školského zákona nadobudla účinnosť od 1. spetembra 2017. Aké najvýraznejšie zmeny nastali v oblasti školstva a jeho financovaní sa dozviete v dvojdielom videoškolení.

Rok vydania
10/2017
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
20 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Aktuálne zmeny v školskej legislatíve II.

Veľká novela školského zákona nadobudla účinnosť od 1. spetembra 2017. Aké najvýraznejšie zmeny nastali v oblasti školstva a jeho financovaní sa dozviete v dvojdielom videoškolení.
  • Novelizácie školského zákona
  • Malotriedne školy
  • Spoločné triedy v SOŠ a spresnenie práv nepočujúcich detí a žiakov
  • Ďalšie okruhy zmien
  • Novela školského zákona v rámci zmien vo financovaní
  • Novelizácia zákona č. 596/2003 Z. z. - o štátnej správe v školstve v rámci zmien o financovaní
  • Samostatná novela zákona č. 596/2003 Z. z.
  • Novela zákona o PZ a OZSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.