Autorský zákon (2015)

Akcia -71%

podľa právneho stavu k 8.9.2015 (Úplne znenia zákonov 33/2015)

Ušetríte
71% = 2,43 €
Cena s DPH
3,41 € 0,98 €
Cena bez DPH
2,84 € 0,82 €
Rok vydania
2015
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Autorský zákon (2015)

podľa právneho stavu k 8.9.2015 (Úplne znenia zákonov 33/2015)
Úplné znenie zákona
č. 185/2015 Z. z.
AUTORSKÝ ZÁKON

Nový zákon č. 185/2015 Z. z.:

 • prispôsobuje právnu úpravu zmenám súvisiacim s vývojom informačnej spoločnosti, najmä
  v súvislosti s používaním diel a iných predmetov ochrany v prostredí internetu,

 • zabezpečuje efektívnejší výkon práv autorov a iných nositeľov práv a zlepšuje vymožiteľnosť
  autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom v prípade ich porušenia,

 • zlepšuje štandardy riadenia a transparentnosti činnosti organizácií kolektívnej správy a účinnejšiu
  kontrolu organizácií kolektívnej správy, napr. formou zverejňovania povinných informácií,

 • v oblasti zmluvného práva odstraňuje doterajšiu úpravu zmluvy o vytvorení diela a zavádza úpravu
  diela na objednávku,

 • v záujme posilnenia práv autorov upravuje právo autora odstúpiť od výhradnej licenčnej zmluvy
  v prípade nevyužívania licencie,

 • zavádza ako nové zmluvné typy rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu a multiteritoriálnu licenčnú
  zmluvu na on-line použitie hudobných diel.