Autorský zákon (2018)

Akcia -69%

podľa právneho stavu k 11. 9. 2018 (Úplné znenia zákonov 36/2018).

Ušetríte
69% = 2,98 €
Cena s DPH
4,30 € 1,32 €
Cena bez DPH
3,58 € 1,10 €
Rok vydania
2018
Počet strán
68
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Autorský zákon (2018)

podľa právneho stavu k 11. 9. 2018 (Úplné znenia zákonov 36/2018).
Úplné znenie zákona
č. 185/2015 Z. z.
AUTORSKÝ ZÁKON

Po zmene zákonom č. 215/2018 Z. z.:
  • Novela zákona transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564 o určitých povolených
    spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania.
  • Zavádza novú zákonnú výnimku z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, ktorú môžu využívať jednak osoby definované ako osoby s poruchami čítania, ale aj organizácie alebo inštitúcie starajúce sa o napĺňanie ich potrieb bez dosahovania majetkového prospechu – poskytovatelia služieb pre osoby s poruchou čítania, čím sa zabezpečuje základný právny rámec, ktorým by sa zlepšila dostupnosť diel (kníh, novín, časopisov, audiokníh atď.) v prístupných formátoch pre tieto osoby.
  • Dopĺňa možnosť bez súhlasu autora oddeliť a použiť zvukovú zložku z audiovizuálneho diela, či už obohatenú o audiokomentár, alebo samostatne, a to pre potreby osôb so zdravotným postihnutím v rámci všeobecnej výnimky pre osoby so zdravotným postihnutím.
  • Medzi spôsoby použitia patriace pod rozšírenú hromadnú licenciu bolo pridané vyhotovovanie rozmnoženiny literárneho diela.