Balíček pre verejnú správu: Smernica o výkone finančnej kontroly + Informácie o účtoch pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, mestá a VÚC

Akcia -32% Zľava

Akciový balíček pre verejnú správu obsahuje tieto publikácie v elektronickej podobe:

  • Smernica o výkone finančnej kontroly
  • Informácie o účtoch pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, mestá a VÚC

Ušetríte
32% = 13,62 €
Cena s DPH
42,98 € 29,36 €
Cena bez DPH
35,82 € 24,47 €
Rok vydania
2021
Počet strán
125 + 781
Formát
WORD/PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Balíček pre verejnú správu: Smernica o výkone finančnej kontroly + Informácie o účtoch pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, mestá a VÚC

Akciový balíček pre verejnú správu obsahuje tieto publikácie v elektronickej podobe:

  • Smernica o výkone finančnej kontroly
  • Informácie o účtoch pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, mestá a VÚC

Smernica o výkone finančnej kontroly (2021)

Cieľom tejto metodiky je dosiahnuť stav, v ktorom si každý orgán verejnej správy vypracuje smernicu v dostatočnej miere detailu tak, aby boli zachytené všetky relevantné procesy výkonu finančnej kontroly pre jednotlivý orgán verejnej správy, vrátane vymedzenia zodpovednosti jednotlivých osôb vykonávajúcich finančnú kontrolu a k tomu prislúchajúcich práv, povinností a kompetencií.

Každá smernica vo svojich podrobnostiach musí byť iná, pretože musí zohľadňovať príslušnú organizačnú štruktúru jednotlivých orgánov verejnej správy a tie nie sú rovnaké. Navyše, pri vypracovaní smernice je potrebné zohľadniť osobitosti činnosti a špecifiká nastavených vnútorných procesov príslušného orgánu verejnej správy.

Z uvedeného vyplýva, že rozsah a obsah finančných operácií alebo ich častí v jednotlivých orgánoch verejnej správy nie je možné zovšeobecňovať. Smernica má byť určená predovšetkým zamestnancom príslušného orgánu verejnej správy vykonávajúcim finančnú kontrolu, a preto je potrebné upraviť v nej podrobnosti vykonávania finančnej kontroly do takej miery, aby im bola nápomocná a zohľadňovala všetky podmienky a požadované okolnosti.

Uvedená publikácia sa skladá z dvoch častí, prvá obsahuje aj komentáre jednotlivých častí smernice a druhá slúži ako podklad na vyplnenie, bez komentárov.

Informácie o účtoch pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, mestá a VÚC 2021

Elektronická príručka účtovné súvzťažnosti s prehľadom súvzťažného účtovania na syntetických účtoch, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých účtových tried a účtových skupín. Súčasťou príručky sú aj najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady v konkrétnych prípadoch, ktoré sme aj tento rok aktualizovali a doplnili.

Publikácia k postupom účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky a štátne fondy je komentárom podrobného vysvetlenia paragrafového znenia opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31 obsahuje aj množstvo príkladov širokej škály účtovných prípadov, s ktorými sa účtovníci účtovných jednotiek verejnej správy v praxi stretávajú. Autor Ing. Ladislav Zakhar využil svoje dlhoročné skúsenosti na poste Ministerstva financií SR čoho dôkazom je aj zrozumiteľný a rozsiahly komentár, ktorý ocenia predovšetkým účtovníci účtovných jednotiek verejnej správy.