• Úvod
 • >>
 • Úplne znenia zákonov
 • >>
 • Cestný zákon, Zákon o cestnej premávke, Zákon o podmienkach prevádzky motorových vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, Zákon o cestnej doprave (2016)

Cestný zákon, Zákon o cestnej premávke, Zákon o podmienkach prevádzky motorových vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, Zákon o cestnej doprave (2016)

Výpredaj -50%

podľa právneho stavu k 5. 2. 2016 (Úplne znenia zákonov 10/2016)

Ušetríte
50% = 7,89 €
Cena s DPH
15,79 € 7,90 €
Cena bez DPH
13,16 € 6,58 €
Rok vydania
2016
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Cestný zákon, Zákon o cestnej premávke, Zákon o podmienkach prevádzky motorových vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, Zákon o cestnej doprave (2016)

podľa právneho stavu k 5. 2. 2016 (Úplne znenia zákonov 10/2016)
Úplné znenie zákona
č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon)


Po zmene zákonom č. 387/2015 Z. z.:
 • Zmena zákona vyvolaná zmenou v spôsobe výpočtu správneho poplatku, ktorý sa vyberá dodatočne
  za nadmernú a nadrozmernú prepravu vykonanú bez povolenia.


Úplné znenie zákona
č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke


Po zmene zákonom č. 387/2015 Z. z.:
 • Ustanovuje sa oprávnenie policajta zadržať osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom
  vozidla v prípade neochoty vodiča uhradiť mýto
 • Zároveň sa ustanovuje oprávnenie policajta zadržať osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným
  číslom vozidla, ak vodič autobusu, vodič nákladného automobilu alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou
  prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg poruší ustanovenia osobitného
  predpisu o cestnej doprave.

Po zmene zákonom č. 430/2015 Z. z.:
 • Kolobežku možno považovať za nemotorové vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily nožným
  odrážaním alebo pomocou gravitačnej sily.
 • Medzi nemotorové vozidlá sa zaraďujú aj samovyvažovacie vozidlá. Ide o napr. o vozidlá značky
  Segway alebo Airwheel.


Úplné znenie zákona
č. 725/2004 Z. z.
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách


Po zmene zákonom č. 387/2015 Z. z.:
 • Doplnením sa povinnosti pre prevádzkovateľov vozidiel súvisiace s technickými a emisnými kontrolami
  zjednocujú v zákone o podmienkach prevádzky vozidiel.
 • Pri vykonaní technickej kontroly resp. emisnej kontroly bez pristavenia vozidla bolo možné automaticky
  zrušiť oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly resp. oprávnenie na vykonávanie emisnej
  kontroly.

  Úplné znenie zákona
  č. 56/2012 Z. z.
  o cestnej doprave


  Po zmene zákonom č. 387/2015 Z. z.:
  • Do všeobecných povinností dopravcu sa dopĺňajú ďalšie povinnosti, ktoré je povinný splniť
   každý prevádzkovateľ cestnej dopravy odo dňa právoplatnosti povolenia na výkon povolania
   prevádzkovateľa cestnej dopravy.
  • Dopĺňa sa podmienka, aby vozidlo taxislužby mohlo byť evidované len v jednej koncesii.