Colný zákon (2017)

podľa právneho stavu k 7. 12. 2017 (Úplne znenia zákonov 31/2017)

Cena s DPH
1,50 €
Cena bez DPH
1,25 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Colný zákon (2017)

podľa právneho stavu k 7. 12. 2017 (Úplne znenia zákonov 31/2017)
Úplné znenie zákona
č. 199/2004 Z. z.
COLNÝ ZÁKON

Po zmene zákonom č. 272/2017 Z. z.:

  • Bližšie sa vymedzuje colný priestor colného úradu, určené miesto a schválené miesto na predloženie tovaru.
  • Ak deklarantovi z určitých momentálnych prevádzkových dôvodov nevyhovuje predložiť tovar na schválenom mieste, môže po dohode s colným úradom tovar predložiť v colnom priestore a naopak.
  • Ustanovuje sa miestna príslušnosť colného úradu pre podanie žiadosti o schválenie osoby ako ručiteľa pre tie osoby, ktoré sú usadené na colnom území únie, ale nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo.
  • V súvislosti s úpravou zanedbateľných súm, kedy colný úrad neoznámi colný dlh pri dovoze alebo colný dlh pri vývoze, sa ustanovuje výnimka, a to v prípade dodatočného oznámenia colného dlhu, ktorý sa má vymerať v dôsledku žiadosti deklaranta o opravu colného vyhlásenia po prepustení tovaru.
  • Ustanovuje sa prechodné ustanovenie k trvaniu ručiteľského záväzku vzniknutého schválením ručiteľského vyhlásenia, ktoré bolo vystavené na formulári používanom pred nadobudnutím účinnosti tejto novely zákona.

Predpokladaný termín vydania: 51.kalendárny týždeň