Dane a účtovníctvo 10/2018

V publikácii nájdete nové témy ako - zmeny v sústave podvojného účtovníctva od 1. 1. 2018, vstupná cena hmotného majetku, úpravy v zdaňovaní fyzických osôb od 1. 1. 2018, registrácia a zrušenie registrácie DPH v jednoduchom účtovníctve a iné.

Cena s DPH
10,37 €
Cena bez DPH
8,64 €
Rok vydania
10/2018
Počet strán
84
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 10/2018

V publikácii nájdete nové témy ako - zmeny v sústave podvojného účtovníctva od 1. 1. 2018, vstupná cena hmotného majetku, úpravy v zdaňovaní fyzických osôb od 1. 1. 2018, registrácia a zrušenie registrácie DPH v jednoduchom účtovníctve a iné.
Osnova publikácie:
  • DAŇ Z PRÍJMOV

Úpravy v zdaňovaní fyzických osôb od 1. 1. 2018 (Ing. Miroslava Brnová)

Prinášame komplexný prehľad noviel, ktoré v roku 2018 zasiahli oblasť dane z príjmov fyzických osôb. Ide napr. o zmeny v zdaňovaní príjmu z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov, novozavedený daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie, rozšírenie  definície daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, povinnosť operátorov digitálnych platforiem registrovať stálu prevádzkareň, úpravy súvisiace so zmenou zákona o konkurze a reštrukturalizácii, oslobodenie 13. a 14. platu, zdanenie kryptomeny a ďalšie novinky, ktoré si treba osvojiť, ak má byť daň korektne vypočítaná.

Vstupná cena hmotného majetku (Ing. Iveta Petrovická)

Ako stanoviť vstupnú cenu hmotného majetku? Ktoré náklady zahrnúť do obstarávacej ceny? Kedy je vstupnou cenou suma vo výške vlastných nákladov? V akých prípadoch stanovuje ZDP vstupnú cenu hmotného majetku odlišne od ocenenia v účtovníctve? S cieľom správne uplatniť daňové odpisy je nevyhnutné poznať otázky na tieto odpovede.

Transferové oceňovanie: čo sa zmenilo novelou ZDP pre štát, obce, mestá a VÚC? (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.)

Sprísnenie pravidiel transferového oceňovania od 1. 1. 2018 sa vzťahuje aj na daňové subjekty z oblasti verejnej správy, z čoho vyplýva potreba opätovne preskúmať zmluvné vzťahy týchto daňovníkov a vyhodnotiť, či sa na ne nemajú uplatniť pravidlá transferového oceňovania.

  • PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Zmeny v sústave podvojného účtovníctva od 1. 1. 2018 vyvolané novelou Obchodného zákonníka (Ing. Jana Marková)

V decembri 2017 bola prijatá novela postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a tiež opatrenia k zostaveniu účtovnej závierky. Väčšina zmien nadväzuje na zmeny v Obchodnom zákonníku, ktoré sa týkajú prevažne kapitálového fondu z príspevkov akcionárov alebo spoločníkov, zmien v účtovaní nepeňažných a peňažných vkladov a účtovaní vyplývajúcich z pohľadávok a záväzkov u vkladateľov alebo prijímateľov.

  • JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Registrácia a zrušenie registrácie DPH v jednoduchom účtovníctve (Ing. Anna Jurišová, Ing. Valéria Jarinkovičová)

Príspevok je venovaný problematike registrácie a zrušenia registrácie platiteľa DPH so zameraním na postupy účtovania tejto dane v sústave jednoduchého účtovníctva a jej vplyv na základ dane z príjmov fyzickej osoby. Avizujeme aj zákonodarcami plánované zmeny od 1. 1. 2019 v tejto oblasti.

  • SPRÁVA DANÍ

Daňové tajomstvo po novom od 1. 1. 2018 (JUDr. Klára Klabníková)

Chápanie daňového tajomstva sa od januára 2018 novelou daňového poriadku priblížilo európskemu štandardu. Prehodnotenie rozsahu daňových informácií, ktoré sa považujú za tajné, má pomôcť v boji proti daňovým podvodom a zvýšiť transparentnosť systému.

  • Z JUDIKATÚRY SR

Zrozumiteľnosť rozhodnutia správneho orgánu, porušenie práva na obhajobu (Ing. Jaroslava Betáková)

Rozsudok NS SR vo veci porušenia práva na obhajobu – správca dane daňovníčke neumožnil nahliadnuť do odpovede získanej na základe medzinárodnej výmeny informácií, tá svoj nesúhlas riešila podaním námietky a neskôr žaloby.