Dane a účtovníctvo 8/2018

Opäť je dostupné ďalšie zaujímavé vydanie periodika Dane a účtovníctvo, v ktorom nájdete zaujímavé témy ako - základ DPH všeobecne a v špecifických prípadoch, zníženie základu dane z pridanej hodnoty, skončenie podnikania najmä z daňového a účtovného aspektu, daňová kontrola – postrehy a zaujímavosti, rozšírená transparentnosť pri zverejňovaní zoznamov daňových subjektov v roku 2018 a mnohé iné. Neváhajte preto pri kúpe a zakúpte si najnovšie vydanie ešte dnes.

Cena s DPH
9,88 €
Cena bez DPH
8,23 €
Rok vydania
2018
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Dane a účtovníctvo 8/2018

Opäť je dostupné ďalšie zaujímavé vydanie periodika Dane a účtovníctvo, v ktorom nájdete zaujímavé témy ako - základ DPH všeobecne a v špecifických prípadoch, zníženie základu dane z pridanej hodnoty, skončenie podnikania najmä z daňového a účtovného aspektu, daňová kontrola – postrehy a zaujímavosti, rozšírená transparentnosť pri zverejňovaní zoznamov daňových subjektov v roku 2018 a mnohé iné. Neváhajte preto pri kúpe a zakúpte si najnovšie vydanie ešte dnes.
V publikácii nájdete bližšie informácie z týchto oblastí:
Mzdy a odvody
 • Životné minimum od 1. júla 2018
  (Bc. Katarína Danajovičová)
 • Stručný prehľad zmien vo veličinách, ktoré ovplyvnilo júlové zvýšenie životného minima: nepostihnuteľné čiastky pri exekúcii, minimálny dôchodok v roku 2019, štátne príspevky rodičom detí, nezdaniteľné časti a ďalšie súvisiace sumy.

Daň z pridanej hodnoty
 • Základ DPH všeobecne a v špecifických prípadoch
  (Ing. Jaroslava Betáková)
 • Návod na správne určenie základu DPH v rôznych oblastiach i situáciách: u súdneho exekútora, advokáta a u súdneho znalca, viaceré plnenia v rámci stavebných prác, pri stravovacích službách, pri zámennej zmluve a pod.
 • Zníženie základu dane z pridanej hodnoty
  (Ing. Jaroslava Betáková)
 • Ako postupuje dodávateľ – platca DPH, ak po uskutočnení zdaniteľného obchodu nastane dôvod na zmenu pôvodne fakturovanej sumy. Uvádzame riešenia najčastejších problémových situácií, ako je napr. dodatočné zvýšenie ceny tovaru, poskytnutie nepriamej zľavy na základe kupónu, uplatnenie skonta, neprevzatie tovaru odberateľom, chyby pri fakturácii, refakturácia energií atď.

Daň z príjmov
 • Transferové oceňovanie v príkladoch: Služby a nová Smernica OECD o transferovom oceňovaní
  (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)
 • Táto časť seriálu o transferovom oceňovaní sa zameriava na oblasť služieb poskytovaných medzi závislými osobami. Keďže zákon o dani z príjmov v tejto veci neponúka komplexné pokyny, autor predkladá metodiku založenú na medzinárodne akceptovanej norme – Smernici OECD o transferovom oceňovaní pre správcov dane a nadnárodné spoločnosti z roku 2017.
 • Luxusné automobily v ZDP
  (Ing. Iveta Petrovická)
 • Automobil s obstarávacou cenou nad 48 000 eur podlieha prísnejším podmienkam na uplatnenie odpisov do základu dane. Regulácie sa týkajú daňovníkov, ktorí na konci roka vykážu stratu alebo základ dane nižší ako 12 000 eur.
 • Skončenie podnikania najmä z daňového a účtovného aspektu
  (Ing. Valéria Jarinkovičová)
 • Zánik oprávnenia na výkon činnosti, resp. prerušenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania podľa ZDP znamená skončenie podnikania. To so sebou prináša úpravu základu dane a iné daňové povinnosti, ako aj uzatvorenie účtovníctva. Ako korektne a v zákonných medziach splniť tieto i iné úlohy, poradíme v našom prehľadnom príspevku.

Ostatné
 • Rozšírená transparentnosť pri zverejňovaní zoznamov daňových subjektov v roku 2018
  (JUDr. Klára Klabníková)
 • Od 1. 1. 2018 pribudli nové zoznamy daňových subjektov na zverejnenie, najmä z oblasti dane z pridanej hodnoty, vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby, ako aj osobitných odvodov. Ktoré su to a ako sa aktualizujú, uvádzame v článku.

Z judikatúry SR
 • Nesúčinnosť daňového subjektu so správcom dane a dovolávanie sa procesných práv
  (Ing. Jaroslava Betáková)
 • Prípad zo slovenských súdnych siení – neúspešný pokus podnikateľa vyhnúť sa daňovým povinnostiam a sankciám nespoluprácou s daňovým úradom.