Dane a účtovníctvo 9/2018

V publikácii nájdete nové témy ako - odpisy dlhodobého hmotného majetku s technickým zhodnotením, majetok využívaný na súkromné účely, reklama v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov, daňová kontrola – postrehy a zaujímavosti, dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a mnohé iné.

Cena s DPH
9,88 €
Cena bez DPH
8,23 €
Rok vydania
9/2018
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Dane a účtovníctvo 9/2018

V publikácii nájdete nové témy ako - odpisy dlhodobého hmotného majetku s technickým zhodnotením, majetok využívaný na súkromné účely, reklama v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov, daňová kontrola – postrehy a zaujímavosti, dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a mnohé iné.
Osnova publikácie:
Daň z pridanej hodnoty
 • Daň z pridanej hodnoty – od registrácie po prenos daňovej povinnosti (princíp DPH + vybrané príklady z praxe)
  (Ing. Nadežda Cígerová)
 • Autorka článku ako poradkyňa riešiaca denne otázky našich zákazníkov ponúka komplexný materiál k téme DPH. Od všeobecných princípov prechádza k praktickým aspektom, aby prostredníctvom takmer päťdesiatky príkladov vysvetlila najčastejšie problematické situácie, upozornila na možné nástrahy a poskytla jasné návody.

Podvojné účtovníctvo
 • Odpisy dlhodobého hmotného majetku s technickým zhodnotením
  (Ing. Martina Paliderová, PhD.)
 • Majetok, ktorého doba použiteľnosti alebo dohodnutá doba splatnosti je dlhšia ako 1 rok, sa označuje ako dlhodobý. V prvom roku odpisovania ho účtovná jednotka zaradí do jednej zo šiestich odpisových skupín. V článku prinášame príklady výpočtu odpisov pre jednotlivé odpisové skupiny v situácii rovnomerného aj zrýchleného odpisovania, s technickým zhodnotením alebo bez neho.

Daň z príjmov
 • Majetok využívaný na súkromné účely
  (Ing. Iveta Petrovická)
 • Výdavky súvisiace s obchodným majetkom využívaným aj na súkromné účely si daňovník môže uplatniť ako daňové, a to vo forme paušálnych výdavkov alebo v preukázateľnej výške. Ktorý spôsob si vybrať? Aké sú obmedzenia? A ako je to s DPH či zostatkovou cenou pri takomto majetku? Odpovede ponúkneme v príkladoch.
 • Reklama v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov
  (Ing. Martina Oravcová)
 • Reklama ako prostriedok na propagáciu firmy a zvýšenie jej trhových šancí je legitímne rozpoznaná aj zákonom o dani z príjmov, ktorý nastoľuje pravidlá pre chápanie výdavkov na ňu, ako aj príjmov za jej poskytnutie – od 1. 1. 2018 tu platí výnimka pre vymedzené nepodnikateľské subjekty majúce príjmy z reklamy určenej na charitatívne účely.

Ostatné
 • Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
  (Ing. Jana Fülöpová)
 • Ak daňovník po odovzdaní riadneho daňového priznania k dani z motorových vozidiel zistí, že v ňom neuviedol správne údaje ovplyvňujúce výšku dane, má možnosť podať dodatočné priznanie.
 • Daňová kontrola – postrehy a zaujímavosti
  (Ing. Emil Burák, PhD.)
 • Uvoľnenejší pohľad na „súboj“ daniarov s podnikateľmi. Kuriozity zo sveta i domova. Rady, ako byť na kontrolu pripravený.

Z judikatúry SR
 • Nepriznané oslobodenie od DPH pri intrakomunitárnom dodaní
  (Ing. Jaroslava Betáková)
 • Daňový úrad platiteľovi DPH na základe kontroly znížil nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní, pretože nebolo preukázané, že reálne dodal tovar odberateľom do Maďarskej republiky. V článku priblížime súdny priebeh sporu, ako aj rozsudok Najvyššieho súdu SR v tejto veci.