Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 (praktický príklad na tlačive)

Novinka

Rovnako ako každý rok, aj tentoraz sme tu pre vás, aby sme vám uľahčili plnenie povinností súvisiacich s vyplnením daňového priznania alebo zostavením účtovnej závierky, tentokrát za rok 2020. Lektorom školenia je Ing. Vladimír Ozimý, ktorý zároveň pôsobí ako daňový poradca, a teda hneď z prvej ruky si vypočujete všetko, čo aktuálne trápi ekonómov či účtovníkov v praxi. V rámci programu si priblížime tiež aktuálne lehoty, možnosti ich predĺženia a na vzore tlačiva si ukážeme, ako daňové priznanie vyplniť.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Žilina 8.1.2021 70,00 € 84,00 €
+ -
Bratislava 16.1.2021 70,00 € 84,00 €
+ -
Košice 21.1.2021 70,00 € 84,00 €
+ -
Poprad 2.2.2021 70,00 € 84,00 €
+ -
Banská Bystrica 4.2.2021 70,00 € 84,00 €
+ -
Trenčín 9.2.2021 70,00 € 84,00 €
+ -
Nitra 10.2.2021 70,00 € 84,00 €
+ -
Prešov 17.2.2021 70,00 € 84,00 €
+ -

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 (praktický príklad na tlačive)

Rovnako ako každý rok, aj tentoraz sme tu pre vás, aby sme vám uľahčili plnenie povinností súvisiacich s vyplnením daňového priznania alebo zostavením účtovnej závierky, tentokrát za rok 2020. Lektorom školenia je Ing. Vladimír Ozimý, ktorý zároveň pôsobí ako daňový poradca, a teda hneď z prvej ruky si vypočujete všetko, čo aktuálne trápi ekonómov či účtovníkov v praxi. V rámci programu si priblížime tiež aktuálne lehoty, možnosti ich predĺženia a na vzore tlačiva si ukážeme, ako daňové priznanie vyplniť.
Venovať sa okrem iného budeme aj položkám, ktoré vplývajú na výšku základu dane a zostavenie účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku. Chýbať nebude ani prehľad možných sankcií z nepodania účtovnej závierky, ako aj množstvo praktických tipov, ako vyriešiť bezproblémové uzatvorenie účtovného a daňového roka 2020.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Program doplníme čoskoro.

Harmonogram:
8.30 – 9.00 - prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 - prednáška
11.00 – 12.00 - obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 - prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed. Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 € na celý deň. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesta a dátumy konaní:
8.1.2021, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
13.1.2022, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
21.1.2021, Košice - KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49 (mapa)
2.2.2021, Poprad - Tatra Hotel, Karpatská 3314/7, Poprad (mapa)
4.2.2021, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)
9.2.2021, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)
10.2.2021, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (mapa)
17.2.2021, Prešov - Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov (mapa)