Daňový a odvodový kolotoč v roku 2018

I túto jeseň vás pozývame na najobľúbenejšiu akciu pre mzdárov, personalistov, ekonómov a účtovníkov. Tradične sa spolu s dvojicou lektorov Jozef Mihál a Vladimír Ozimý stretneme v Bratislave, kde sa ...

Forma produktu
Konferencia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý, RNDr. Jozef Mihál, Ing. Soňa Ugróczy
Bez DPH S DPH
Bratislava 16.10.2018 140,00 € 168,00 €

Daňový a odvodový kolotoč v roku 2018

I túto jeseň vás pozývame na najobľúbenejšiu akciu pre mzdárov, personalistov, ekonómov a účtovníkov. Tradične sa spolu s dvojicou lektorov Jozef Mihál a Vladimír Ozimý stretneme v Bratislave, kde sa detailne zameriame na optimalizáciu mzdových alebo odvodových nákladov a ďalšie horúce daňové témy. Okrem bohatého programu a množstva praktických poznatkov sa tento rok môžete tešiť aj na novú lektorskú posilu v podaní Sone Ugróczy – odborníčky na daň z pridanej hodnoty alebo daň z príjmov právnických osôb.

8:30 – 9:00 hod.               Registrácia účastníkov

9:00 – 9:10 hod.               Otvorenie konferencie

9:10 – 10:45 hod.             Vybrané aplikačné problémy pre posúdenie majetku a odpisov z daňového  hľadiska

Ing. Soňa Ugróczy

 • Daňové odpisy, právo na odpisovanie majetku, správnosť ich  uplatnenia do daňových výdavkov
 • Posudzovanie technického zhodnotenia hmotného a nehmotného majetku vs. oprava z pohľadu zákona o dani z príjmov na príkladoch
 • Právo na odpisovanie technického zhodnotenia vykonaného nájomcom – daňový dosah
 • Zaradenie budov a iných stavieb do odpisových skupín (aplikačné problémy stavebná a technologická časť stavby – kedy odpisovať technológiu s budovou a kedy samostatne)
 • Povinnosť prerušenia daňových odpisov, upozornenie, kedy nie je možné prerušiť daňový odpis podľa ZDP

10:45 – 11:00 hod.           Káva s občerstvením

11:00 –12:15 hod.            Medzinárodné zdaňovanie – zabezpečenie a zrážanie dane

Ing. Vladimír Ozimý

 • Zdroj príjmu v SR a zdanenie nerezidentov (vplyv na daňového rezidenta pri úhrade)
 • Prenájom hnuteľných vecí (kedy zraziť a kedy nezraziť daň), objednanie softvéru cez internet
 • Vyplácanie úrokového príjmu do zahraničia
 • Sprostredkovanie ubytovania a prepravy cez aplikácie (stála prevádzkareň)
 • Vyplácanie podielov na zisku do zahraničia a zrazenie dane (vyplatenie pre FO, PO a pre k. s. a v. o. s.)
 • Odplaty za poskytnutie služieb obchodného, technického alebo iného poradenstva, za spracovanie dát, za marketingové služby, z riadiacej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti vo výške, v akej je táto odplata súčasne uznaná za daňový výdavok podľa § 19 – fyzicky nevykonávané na území SR [§ 16 ods. 1 písm. c) verzus § 16 ods. 1 písm. e) bod 10]
 • Zodpovednosť za zrážkovú daň a zabezpečenie dane (všeobecne platné aj pre tuzemsko)
 • Úhrada zrážkovej (zabezpečenej) dane, oznámenie (lehota, tlačivo) – všeobecne platné aj pre tuzemsko

12:15 – 13:15 hod.           Obed

13:15 – 14:45 hod.           Porovnanie daňového a odvodového zaťaženia pri jednotlivých formách príjmov FO

RNDr. Jozef Mihál

 • zamestnanec v pracovnom pomere, spoločník a konateľ s odmenou, práca na dohody, dohody dôchodcov a študentov, SZČO, autorské honoráre, dobrovoľníctvo, jednoosobová s.r.o. – čo sa oplatí viac?
 • platenie odvodov do Sociálnej poisťovne z pohľadu nárokov na budúci dôchodok, resp. materskú

14:45 – 16:00 hod.           Diskusia

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 16.10.2018, Bratislava - Hotel Saffron, Radlinského 27, 811 07 Bratislava (mapa)