Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13-14/2021

V jesennom vydaní DÚPP nájdete prierez najvyhľadávanejších tém - daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, digitálne účtovníctvo, zákazková výroba, AdSence, používanie automobilu zahrnutého do obchodného majetku v podnikaní, smernica o vedení účtovníctva účtovnej jednotky a iné.

Cena s DPH
17,51 €
Cena bez DPH
14,59 €
EAN kód
8584113064590
Rok vydania
2021
Počet strán
224
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13-14/2021

V jesennom vydaní DÚPP nájdete prierez najvyhľadávanejších tém - daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, digitálne účtovníctvo, zákazková výroba, AdSence, používanie automobilu zahrnutého do obchodného majetku v podnikaní, smernica o vedení účtovníctva účtovnej jednotky a iné.

OBSAH

TÉMA MESIACA

  • Digitálne účtovníctvo (Ing. Katarína Serinová)

Digitalizácia je pojem, ktorý počujeme zo všetkých strán, či už ide o digitalizáciu štátnej správy alebo jednotlivých oblastí podnikateľského alebo bežného života. Digitalizácia sa nevyhla ani oblasti podnikania, konkrétne účtovníctva.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

  • Zákazková výroba (Ing. Vladimír Pastierik)

Pokiaľ účtovná jednotka vykonáva takú činnosť, že jej výrobný cyklus od vynaloženia nákladov do realizácie výnosov je dlhý (teoreticky viac ako jeden deň; najmä ak tento čas prechádza z jedného účtovného obdobia do druhého), potom treba otestovať povinnosť účtovať o zásobách vlastnej výroby.

  • AdSence (Ing. Lucia Sandtner)

Prevádzkovanie internetovej stránky a vystavovanie vlastného obsahu na takej stránke dnes patrí k bežným praktikám užívateľov Internetu. Pokiaľ má autor článkov navštevovaný web, potom možno jednoducho zarábať peniaze tým, že si na svoje stránky umiestni reklamnú jednotku nejakej spoločnosti špecializujúcej sa na túto činnosť. Ak návštevník stránok na túto reklamnú jednotku klikne, potom autor dostane určitú sumu. Všetko vyzerá jednoducho. Problémom však je, ako sa na takúto činnosť pozerať z hľadiska daňového a živnostenského práva u tých autorov, ktorí nevlastnia živnostenské oprávnenie na túto činnosť.

  • Používanie automobilu zahrnutého do obchodného majetku v podnikaní (Ing. Marta Boráková)

Pre väčšinu podnikateľov je automobil neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Pri používaní vozidla má podnikateľ aj povinnosti (napr. zaplatiť daň z motorových vozidiel, odkladať bločky o nákupe PHL, pri používaní aj na súkromné účely krátiť daňové výdavky a iné). Používaním vozidla pri podnikaní a samostatnej zárobkovej činnosti u fyzických osôb, ale aj u právnických osôb je potrebné správne sa zorientovať v spleti zákonov v a neustále sa meniacej legislatívy, aj v čase pandémie.

  • Vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku (Ing. Marta Boráková)

Podnikateľ, ktorý používa vlastné motorové vozidlo, ktoré v minulosti účtoval alebo evidoval ako obchodný majetok v súvislosti s podnikaním a v súčasnosti je vyradené z obchodného majetku a preradené do osobného užívania, aj keď ho naďalej využíva na podnikanie, si nemôže uplatniť do daňových výdavkov sadzbu základnej náhrady.

PRE PLATITEĽOV DPH

  • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (Ing. Anna Jurišová)

Podanie daňového priznania DPH upravuje § 78 zákona o DPH a daňový poriadok. Podáva sa na tlačive platnom pre príslušné zdaňovacie obdobie; ak sa daňové priznanie podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme. Vzory tlačív daňových priznaní určuje ministerstvo a uverejňuje ich na svojom webovom sídle s vyznačením dátumu uverejnenia.

PRÁVNE PREDPISY

  • 23/DZPaU/2021/MP - Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. vrátane dodatku č. 1 (MF SR)
  • 1/ERP/2021/MP - Metodický pokyn k povinnosti používať pokladnicu e-kasa klient na evidenciu tržby na príležitostne organizovaných podujatiach (MF SR)

INTERNÉ SMERNICE

  • Smernica o vedení účtovníctva účtovnej jednotky (Ing. Martin Mikláš)

Smernica je doplnená aj o novelu zákona o účtovníctve od 1. 1. 2022 vedenie elektronických záznamov účtovníctva. Aj keď novela ešte nie je schválená, autor predpokladá, že schválená bude v takejto podobe ako je. Smernica je zostavená tak, že môže zastavať prístup jednej komplexnej smernice pre vedenie účtovníctva, ale kvôli jej rozsahu, je vypracovaná na systém čiastkovej smernice  pričom je hlavnou smernicou účtovnej jednotky ktorá zaväzuje na použitie ostatných účtovných smerníc. Potom je na účtovnej jednotke, či bude mať samostatné smernice alebo si bude dopĺňať bod 10 v tejto smernici.

PRÁVO V PODNIKANÍ

  • Zamestnanec verzus živnostník z hľadiska daní a odvodov v roku 2021 (Ing. Martina Paliderová)

Príspevok vymenováva a vysvetľuje základné pojmy, ktoré súvisia s daňovým a odvodovým zaťažením zamestnanca a živnostníka. Pre porovnanie uvádza modelové príklady. V prvom modelovom príklade porovnáva daňové a odvodové zaťaženie zamestnanca. V druhom a treťom modelovom príklade porovnáva daňové a odvodové zaťaženie živnostníka. Na záver zhodnocuje, kto je na tom lepšie, či živnostník alebo zamestnanec.