Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2018

V danom vydaní nájdete ďalšie zaujímavé témy ako - zdanenie príjmov fyzických osôb z predaja nehnuteľností, jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov – GDPR, čo by mal zamestnávateľ zabezpečiť pre svojich zamestnancov, cestovné náhrady SZČO a iné.

Cena s DPH
11,52 €
Cena bez DPH
9,60 €
Rok vydania
15/2018
Počet strán
224
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2018

V danom vydaní nájdete ďalšie zaujímavé témy ako - zdanenie príjmov fyzických osôb z predaja nehnuteľností, jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov – GDPR, čo by mal zamestnávateľ zabezpečiť pre svojich zamestnancov, cestovné náhrady SZČO a iné.

TÉMA MESIACA

 • Zdanenie príjmov fyzických osôb z predaja nehnuteľností (Ing. Miroslava Brnová)

Nehnuteľnosti vymedzuje Občiansky zákonník. Katastrálny a stavebný zákon určujú, čo je pozemkom alebo stavbou. Vo väzbe na posúdenie zdanenia príjmov z predaja nehnuteľnosti alebo uplatnenia daňových výdavkov súvisiacich s jej predajom je potrebné rozlišovať, či nehnuteľnosť bola, resp. je zaradená do obchodného majetku alebo nie.

 1. Daňové posúdenie nehnuteľnosti
 2. Zdanenie príjmov z predaja nehnuteľností
 • Zdanenie príjmu z predaja nehnuteľností ako príjmu z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • Predaj nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku
 • Zdanenie príjmu z predaja nehnuteľností ako ostatného
 • Pozemky a rozostavaná stavba
 • Príjmy z predaja a ich zahrnutie do základu dane
 • Nepeňažné plnenie získané zámenou
 1. Príjem z predaja nehnuteľností z pohľadu medzinárodného zdaňovania

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

 • Daňové a nedaňové výdavky (Ing. Marián Drozd)

Daňový výdavok je definovaný ako výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný alebo zaevidovaný. Podnikateľ je oprávnený zahrňovať výdavky do základu dane.

 1. Základná definícia daňového výdavku
 2. Ďalšie dôkazy o reálnosti výdavku
 3. Výdavky, ktoré ZDP neuznáva za daňové výdavky
 4. Výdavky, ktoré ZDP uznáva za daňové výdavky
 5. Záver

 • Jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov GDPR (Ing. Ľudmila Lipovská Lišková)

GDPR je priamou reakciou na masové zaobchádzanie s osobnými údajmi. Pokuty za porušenie povinností predstavujú štyri percentá celosvetového obratu, pričom výška pokuty sa uloží v závislosti od viacerých kritérií.

PRÁVNE PREDPISY

 • Metodický pokyn k deleniu príjmov a výdavkov fyzických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018

PRÁVO V PODNIKANÍ

 • Čo by mal zamestnávateľ zabezpečiť pre svojich zamestnancov (JUDr. Slavomíra Gejdošová)

Zamestnanecké benefity sa stali súčasťou odmeňovacieho systému. Zamestnávateľ s cieľom vytvoriť priaznivé pracovné podmienky motivuje svojich zamestnancov poskytovaním benefitov. Medzinárodné účtovné štandardy používajú pojem „požitky“.

 1. Úvod
 2. Benefity z pohľadu legislatívy
 3. Peňažné benefity (hotovostné)
 4. Peňažné benefity (účelové)
 5. Naturálne plnenia
 6. Ďalšie naturálne plnenia
 7. Zvýhodnené služby zamestnávateľa rámci predmetu jeho činnosti
 8. Zvýhodnené služby iných podnikateľských subjektov

 • Benefity z účtovného a daňového pohľadu(Bc. Katarína Danajovičová)

Benefity pre zamestnancov môžu byť rôznorodé. V praxi sa však s nimi stretávajú väčšinou zamestnanci len u väčších zamestnávateľov. Ako sa však benefity posudzujú z účtovného a daňového pohľadu, si ukážeme na niektorých konkrétnych príkladoch.

 • Cestovné náhrady SZČO (Bc. Katarína Danajovičová)

Nevyhnutnou súčasťou podnikania sú pracovné cesty a s tým spojené cestovné náhrady

 1. Čo je pracovná cesta u SZČO
 2. Daňovo uznateľné výdavky
 • 2.1 Stravovanie
 • 2.2 Ubytovanie
 • 2.3 Cestovné dopravnými prostriedkami
 • 2.4 Nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste
 • Záver

A ÚČTOVNÍCTVO JE JEDNODUCHÉ

 • Dlhodobý hmotný majetok v jednoduchom účtovníctve (Ing. Eva Gášpárová)

Súčasťou obchodného majetku podnikateľov je aj dlhodobý hmotný majetok. Od spôsobu vyradenia majetku z používania je závislé aj vyradenie z účtovníctva a vyrovnanie prípadnej zostatkovej ceny majetku.

RIEŠIME VAŠE PROBLÉMY

Vy sa pýtate – my odpovedáme
Na otázky čitateľov odpovedajú naši odborní poradcovia.
DAŇOVÁ KAVIAREŇ
Nie všetkým firmám sa podarilo zaviesť do praxe nariadenie o ochrane osobných údajov. Najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytujú v praxi...