Daňový a účtovný poradca podnikateľa 3-4/2018

Novinka Novinka

Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2017, Zmeny zákona o účtovníctve od 1. 1. 2018, Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov podľa § 6 ods. ...

Cena s DPH
12,34 €
Cena bez DPH
10,28 €
Rok vydania
2/2018
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 3-4/2018

Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2017, Zmeny zákona o účtovníctve od 1. 1. 2018, Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) a podľa § 6 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Novela zákona o dani z príjmov, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaniteľné obdobie roku 2017,...
Z REDAKČNÉHO PERA
AKTUÁLNE Z DANÍ A ÚČTOVNÍCTVA

TÉMA MESIACA
 • Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2017
 • Zmeny zákona o účtovníctve od 1. 1. 2018

PRÁVNE PREDPISY
 • Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) a podľa § 6 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Metodický pokyn k odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou

DANE A ÚČTOVNÍCTVO
 • Zmena zákona o ERP od r. 2018
 • Novela zákona o dani z príjmov
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaniteľné obdobie roku 2017
 • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

PRÁVO V PODNIKANÍ
 • Nový zásah do zlučovania obchodných spoločností a ich pravidiel je realitou
 • Zmeny zákona o konkurze a reštrukturalizácii

PRACOVNÉ PRÁVO
 • Náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste
 • Odvody živnostníka od 1. januára 2018

RIEŠIME VAŠE PROBLÉMY
 • Vy sa pýtate – my odpovedáme

DAŇOVÁ KAVIAREŇ
Predpokladaný termín vydania: 5.kalendárny týždeň