Daňový a účtovný poradca podnikateľa 5/2018

Zákon o DPH v roku 2018, Aktuálne zmeny živnostenského zákona, Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení v oblasti zdravotníctva, Zdaňovanie pri presune do zahraničia (exit tax) od roku 2018, Zmeny v ...

Cena s DPH
9,46 €
Cena bez DPH
7,88 €
Rok vydania
3/2018
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 5/2018

Zákon o DPH v roku 2018, Aktuálne zmeny živnostenského zákona, Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení v oblasti zdravotníctva, Zdaňovanie pri presune do zahraničia (exit tax) od roku 2018, Zmeny v uplatňovaní trojstranného obchodu od 1. 1. 2018,...
Z REDAKČNÉHO PERA
AKTUÁLNE Z DANÍ A ÚČTOVNÍCTVA

TÉMA MESIACA
 • Zákon o DPH v roku 2018
 • Aktuálne zmeny živnostenského zákona

DANE A ÚČTOVNÍCTVO
 • Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení v oblasti zdravotníctva
 • Zdaňovanie pri presune do zahraničia (exit tax) od roku 2018
 • Zmeny v uplatňovaní trojstranného obchodu od 1. 1. 2018

MEDZINÁRODNÉ ZDAŇOVANIE
 • Transferové oceňovanie v roku 2018

PRÁVNE PREDPISY
 • Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • Metodický pokyn k uplatneniu inštitútu ručenia za daň z pridanej hodnoty

MEDZINÁRODNÉ ZDAŇOVANIE
 • Zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2018
 • Odvodová odpočítateľná položka od 1. januára 2018

PRACOVNÉ PRÁVO
 • Zákon o odpadoch a jeho aplikačná novela – zákon č. 292/2017 Z. z.
 • Povinnosti zamestnávateľa a tzv. koncesionárske poplatky

FINANČNÁ ANALÝZA
 • Analýza nákladov na báze finančného účtovníctva

RIEŠIME VAŠE PROBLÉMY
 • Vy sa pýtate – my odpovedáme

DAŇOVÁ KAVIAREŇ
Cieľom content marketingovej stratégie by malo byť publikovanie hodnotného obsahu na sociálnych sieťach. Predstavíme si 4 najčastejšie formáty: Explainer video, fotografiu, infografiku a online prezentáciu.Predpokladaný termín vydania: 11.kalendárny týždeň