Daňový a účtovný poradca podnikateľa 7-8/2019

Nasledujúce dvojčísle publikácie DUPP vám prináša tieto zaujímavé témy - dokumentácia transferového oceňovania k pôžičkám od roku 2018 (v rozsahu skrátenej dokumentácie) a zákon o dani z pridanej hodnoty.

Cena s DPH
22,83 €
Cena bez DPH
19,03 €
Rok vydania
3/2019
Počet strán
400
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 7-8/2019

Nasledujúce dvojčísle publikácie DUPP vám prináša tieto zaujímavé témy - dokumentácia transferového oceňovania k pôžičkám od roku 2018 (v rozsahu skrátenej dokumentácie) a zákon o dani z pridanej hodnoty.

TÉMA MESIACA

  • Dokumentácia transferového oceňovania k pôžičkám od roku 2018 (v rozsahu skrátenej dokumentácie) - Ing. Anna Fischerová

Povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní má daňovník aj vtedy, ak reálne nemusel vykonať úpravu základu dane podľa § 17 ods. 5 ZDP. Ak bude daňovník predkladať dokumentáciu transferového oceňovania za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo po 31. 12. 2017 do 30. 6. 2019, bude si môcť vybrať, či bude postupovať už podľa nového usmernenia č. MF/019153/2018-724, alebo podľa predchádzajúceho. Z praktického hľadiska je preto vhodné, aby daňovník s touto skutočnosťou počítal a  postupoval tak, aby to bolo pre neho administratívne čo najjednoduchšie.

PRÁVNE PREDPISY

  • Zákon o dani z pridanej hodnoty - Ing. Jarmila Betáková

K zmenám zákona o dani z pridanej hodnoty dochádza nielen s účinnosťou od 1. 1. 2019. K zmenám patria: úprava definície obratu, obmedzenie práva voľby daňového režimu v súvislosti s dodaním a nájmom nehnuteľností určených na bývanie, vylúčenie prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra, zavedenie zníženej sadzby dane na ubytovacie služby. Zapracovali sme aj novely č. 368/2018 a 369/2018 s posunutými účinnosťami.