Daňový poriadok - zmeny od 1. 1. 2016

Vo videoškolení lektorka Ing. Eva Ivaničová poukazuje na zmeny v Daňovom poriadkú účinné od 1. januára 2016.

Cena s DPH
24,00 €
Cena bez DPH
20,00 €
Rok vydania
12/2015
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
68 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Eva Ivaničová
+ -

Daňový poriadok - zmeny od 1. 1. 2016

Vo videoškolení lektorka Ing. Eva Ivaničová poukazuje na zmeny v Daňovom poriadkú účinné od 1. januára 2016.
 • Elektronické doručovanie, elektronické služby – zmeny účinné od 1. 1. 2016 (§ 13, § 14, § 32, § 33 a § 165b)
  • zasielanie výzvy na odstránenie nedostatkov podania, doručovanie dokumentov správcu dane do osobnej schránky daňovníka
  • elektronický osobný účet daňového subjektu
  • elektronický výpis osobného účtu
 • Zmeny v zoznamoch zverejňovaných na web sídle FR SR (§ 52)
 • Novela Vyhlášky MF SR č. 229/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko
  • rozšírenie rozsahu daňových predpisov (zákon o dani z príjmov a zákon o DPH) – účinnosť 15. 9. 201
 • Nový výpočet pokuty z dorubu po daňovej kontrole a po podaní DDP
 • nové sadzby pokút
 • časový prvok závislosti pri výpočte pokút
 • Úhrnná pokuta – nové ustanovenie
  • uplatnenie absorpčnej zásady – (za viac správnych deliktov jedna pokuta)

Ukážka