Daňový špeciál 1/2019

Prvé vydanie Daňového špeciálu 2019 vám priblíži tieto témy - fakturácia v rozsudkoch ESD – spätná účinnosť opravy faktúry, daňový a účtovný pohľad na kryptomeny u právnických osôb, poukazy z pohľadu zákona o DPH, konverzia a zaručená konverzia v elektronickej verejnej správe a iné.

Cena s DPH
14,88 €
Cena bez DPH
12,40 €
Rok vydania
1/2019
Počet strán
32
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový špeciál 1/2019

Prvé vydanie Daňového špeciálu 2019 vám priblíži tieto témy - fakturácia v rozsudkoch ESD – spätná účinnosť opravy faktúry, daňový a účtovný pohľad na kryptomeny u právnických osôb, poukazy z pohľadu zákona o DPH, konverzia a zaručená konverzia v elektronickej verejnej správe a iné.
OBSAH ČÍSLA:
JUDIKATÚRA SD EÚ
  • Fakturácia v rozsudkoch ESD – spätná účinnosť opravy faktúry  (Ing. Nadežda CígerováV článku odpovieme na otázky späté s možnosťou opravy faktúry bez hrozby obvinenia z daňového podvodu. Pomôžeme si pritom argumentáciou Európskeho súdneho dvora. Čo v prípade, ak sa požiada o doplnenie údajov na faktúru dodatočne (napríklad počas daňovej kontroly)? Je možné spätne priznať nárok na odpočítanie DPH po doplnení fakturačných údajov?

AKTUÁLNE INFORMÁCIE
  • Daňový a účtovný pohľad na kryptomeny u právnických osôb (Ing. Michaela Vidová) Používanie kryptomeny sa čoraz intenzívnejšie stáva súčasťou podnikateľskej činnosti. Ministerstvo financií na tento stav zareagovalo najprv metodickým usmernením a s účinnosťou od 1. októbra 2018 zásady zdaňovania a účtovania virtuálnych mien stanovilo aj priamo v zákone o dani z príjmov a v zákone o účtovníctve. Nadväzne boli novelizované aj príslušné postupy účtovania. V príspevku sa zaoberáme práve týmito novinkami. 
  • Poukazy z pohľadu zákona o DPH (Ing. Jaroslava Betáková) Prinášame informáciu o návrhu novely zákona o DPH, ktorej cieľom je okrem iného prebrať smernicu Rady EÚ vo veci zaobchádzania s poukazmi. Transakacie spojené s poukazmi musia byť podľa tejto legislatívnej zmeny posudzované podľa ich špecifických charakteristík – hlavne s ohľadom na to, či ide o jednoúčelové alebo viacúčelové poukazy. V článku sa ďalej venujeme aj kupónom na uplatnenie zľavy z ceny cez optiku odpovedí SD EÚ na niektoré prejudiciálne otázky v tejto záležitosti.

MEDZINÁRODNÉ ZDAŇOVANIE
  • Trojstranný obchod (Ing. Jaroslava Betáková) Praktický príspevok k trojstrannému obchodu – čo to je, ako sa správne určí miesto nadobudnutia tovaru, aké sú jeho výhody. Navyše názorné prípady z praxe.

EXPERT RADÍ
  • Technické rekultivácie, skládky odpadov, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk – daňový a účtovný pohľad (Ing. Iveta Petrovická) V článku otvárame obchádzané okruhy zákona o dani z príjmov a postupov účtovania. Ide o oblasť rekultivácií, skládok odpadov, otvárok nových lomov, pieskovní a hlinísk. V akom prípade ide o stavby a ako sa rieši ich prípadné technické zhodnotenie?
  • Konverzia a zaručená konverzia v elektronickej verejnej správe (doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc., Mgr. Zuzana Halásová, PhD.) Účelom zaručenej konverzie v zmysle zákona o e-Governmente je zabezpečenie možnosti prevodu medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov tak, aby novovzniknutý dokument mal rovnaké právne účinky a mohol byť na právne účely použitý rovnako ako pôvodný dokument. Láka Vás toto moderné odstránenie byrokracie? Prečítajte si viac v našom článku.