• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Odborné školenia
 • >>
 • Dodávatelia – Zákazky cez EVO – Všetko, čo je potrebné vedieť pre zapojenie sa do verejných zákaziek podľa novely – workshop

Dodávatelia – Zákazky cez EVO – Všetko, čo je potrebné vedieť pre zapojenie sa do verejných zákaziek podľa novely – workshop

Od 18. 10. 2018 obstarávame už len elektronicky. Aký dosah má na aplikáciu ustanovení zákona elektronické zadávanie zákazky? Preberieme si postup zadávania zákazky v elektronickom svete a odlišnosti od písomnej podoby – zverejnenie súťažných podkladov v EVO, komunikácia cez EVO, pokyny pre uchádzačov pre prípravu a predloženie elektronickej ponuky, JED len elektronicky cez aplikáciu, podpisová politika pre elektronické dokumenty (originalita dokumentov a právna záväznosť), doklady doteraz obvykle požadované v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená kópia – ich elektronická podoba, banková záruka v elektronickej verzii, vyhodnotenie ponúk elektronicky. Lehoty v elektronickom svete. Čo so zákazkami s nízkou hodnotou? Týka sa ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Hilda Gajdošová
Bez DPH S DPH
Žilina 2.10.2018 90,00 € 108,00 €

Dodávatelia – Zákazky cez EVO – Všetko, čo je potrebné vedieť pre zapojenie sa do verejných zákaziek podľa novely – workshop

Od 18. 10. 2018 obstarávame už len elektronicky. Aký dosah má na aplikáciu ustanovení zákona elektronické zadávanie zákazky? Preberieme si postup zadávania zákazky v elektronickom svete a odlišnosti od písomnej podoby – zverejnenie súťažných podkladov v EVO, komunikácia cez EVO, pokyny pre uchádzačov pre prípravu a predloženie elektronickej ponuky, JED len elektronicky cez aplikáciu, podpisová politika pre elektronické dokumenty (originalita dokumentov a právna záväznosť), doklady doteraz obvykle požadované v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená kópia – ich elektronická podoba, banková záruka v elektronickej verzii, vyhodnotenie ponúk elektronicky. Lehoty v elektronickom svete. Čo so zákazkami s nízkou hodnotou? Týka sa povinná elektronizácia aj revíznych postupov?V čom má EVO výhody oproti iným informačným systémom? A množstvo iných otázok.
 • Príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, jednotlivé inštitúty a ich aplikácia vo vzťahu k elektronickým postupom.
 • Proces verejného obstarávania, komunikácia, dokumenty, doklady, lehoty, príprava ponúk, preukazovanie  splnenia podmienok účasti elektronicky, vyhodnocovanie elektronických ponúk.
 • Právne súvislosti elektronického verejného obstarávania.
 • Revízne postupy.
 • Praktická ukážka zadávania zákazky v EVO.
 • Vaše otázky

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


2. 10. 2018, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)

Partneri

otidea- logo