Dokumentácia o transferovom oceňovaní

Vedenie dokumentácie o metóde transferového oceňovania predstavuje jednu zo základných povinností daňových subjektov v oblasti transferového oceňovania. Toto videoškolenie je zamerané na vysvetlenie základných súvislostí vedenia dokumentácie, so zreteľom na právnu úpravu obsiahnutú v zákone o dani z príjmov a na požiadavky vyjadrené v usmernení Ministerstva financií SR. Videoškolenie vysvetľuje praktické dôsledky povinností daňových subjektov, význam a základné náležitostí dokumentácie a upriamuje pozornosť na najčastejšie problémy daňových subjektov.

Rok vydania
10/2017
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
53 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Dokumentácia o transferovom oceňovaní

Vedenie dokumentácie o metóde transferového oceňovania predstavuje jednu zo základných povinností daňových subjektov v oblasti transferového oceňovania. Toto videoškolenie je zamerané na vysvetlenie základných súvislostí vedenia dokumentácie, so zreteľom na právnu úpravu obsiahnutú v zákone o dani z príjmov a na požiadavky vyjadrené v usmernení Ministerstva financií SR. Videoškolenie vysvetľuje praktické dôsledky povinností daňových subjektov, význam a základné náležitostí dokumentácie a upriamuje pozornosť na najčastejšie problémy daňových subjektov.
 • Povinnosti vedenia dokumentácie o transferovom oceňovaní
 • Daňová pôsobnosť usmernení MF SR
 • Nový prístup k transferovej dokumentácií
 • Pravidlá pre tvorbu dokumentácie
 • Významnosť na účely dokumentácie
 • Relatívna významnosť
 • Absolútna významnosť
 • Minimálny povinný obsah dokumentácie
 • Skrátená dokumentácia
 • Základná dokumentácia
 • Úplná dokumentácia
 • Najčastejšie problémy
 • Sankcie v transferovom oceňovaníSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.