Dokumentačná povinnosť transferového oceňovania – novinky pre rok 2019

V roku 2018 sa už po piatykrát zmenilo usmernenie Ministerstva financií SR, ktoré upravuje rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti pre transferové oceňovanie.
Vzhľadom na to, že od 1.1.2015 musia aj tuzemské závislé osoby viesť dokumentáciu ku kontrolovaným transakciám a tiež v nadväznosti na to, že v poslednom období stúpa význam prípravy dokumentácie a počet daňových kontrol práve v danej oblasti, pripravili sme pre vás videoškolenie, kde nájdete všetky potrebné informácie k transferovému oceňovaniu.

Cena s DPH
24,00 €
Cena bez DPH
20,00 €
Rok vydania
2019
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
54 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Silvia Karelová
+ -

Dokumentačná povinnosť transferového oceňovania – novinky pre rok 2019

V roku 2018 sa už po piatykrát zmenilo usmernenie Ministerstva financií SR, ktoré upravuje rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti pre transferové oceňovanie.
Vzhľadom na to, že od 1.1.2015 musia aj tuzemské závislé osoby viesť dokumentáciu ku kontrolovaným transakciám a tiež v nadväznosti na to, že v poslednom období stúpa význam prípravy dokumentácie a počet daňových kontrol práve v danej oblasti, pripravili sme pre vás videoškolenie, kde nájdete všetky potrebné informácie k transferovému oceňovaniu.
Pre lepšie pochopenie problematiky sú vo videoškolení aj reálne príklady z praxe, prostredníctvom ktorých si môžete ozrejmiť, čo všetko zahŕňa transferová dokumentácia, ako ju „správne“ vyhotoviť alebo kto má povinnosť ju viesť. Z videoškolenia sa dozviete aj ďalšie praktické informácie týkajúce sa správneho postupu pri stanovení ceny či možných sankcií, ktoré podnikateľom hrozia.

Obsah:
- čo a na čo?
- prečo je to?
- TP dokumentácia – právny rámec
- nové usmernenie k dokumentácii TO
- účel dokumentácie transferových cien
- nové usmernenie – hlavné zmeny
- všeobecné zásady
- kontrolované transakcie a možnosti ich agregovania (vhodnosť/ nevhodnosť)
- vhodnosť agregácie
- významnosť kategórie dokumentácie
- nové usmernenie – obsah dokumentácie
- úplná dokumentácia
- špecifické pravidlá
- účinnosť nového usmernenia
- interná smernica na tvorbu transferových cien
- predmetom TO dokumentácie sú rôzne typy transakcií
- príprava „postačujúcej dokumentácie“
- sprievodné doklady


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.