DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2019 a ich aplikácia do praxe

Nenechajte si ujsť účtovný a daňový kokteil zmien pod vedením lektora Ing. Vladimír Ozimého. Počas jediného dňa získate ako účastník kompletný prehľad o novinkách v DPH, ktoré nadobudli účinnosť od ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Prešov 26.2.2019 70,00 € 84,00 €
+ -
Poprad 27.2.2019 70,00 € 84,00 €
+ -
Košice 28.2.2019 70,00 € 84,00 €
+ -
Žilina 11.3.2019 70,00 € 84,00 €
+ -
Trenčín 12.3.2019 70,00 € 84,00 €
+ -
Nitra 13.3.2019 70,00 € 84,00 €
+ -
Bratislava 14.3.2019 70,00 € 84,00 €
+ -
Banská Bystrica 15.3.2019 70,00 € 84,00 €
+ -

DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2019 a ich aplikácia do praxe

Nenechajte si ujsť účtovný a daňový kokteil zmien pod vedením lektora Ing. Vladimír Ozimého. Počas jediného dňa získate ako účastník kompletný prehľad o novinkách v DPH, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 1. 2019 alebo nadobudnú platnosť ešte v tomto roku. Školenie s obľúbeným lektorom je tradične spojené so širokým priestorom na diskusiu a hľadaním odpovedí na najčastejšie otázky súvisiace s prijatím novej legislatívy. Na školení preto nájdete nielen teoretický prehľad, ale najmä praktické informácie, ktoré vám pomôžu aplikovať jednotlivé zmeny do svojej praxe.
 • Obrat, vymedzenie pojmu od 1. 1. 2019 
  • Vplyv na registračnú povinnosť
  • Vplyv na zdaňovacie obdobie a jeho zmenu
  • Vplyv na zrušenie registrácie a z čoho odviesť DPH
  • Vplyv na osobitné zdaňovacie obdobie prijatím platby
 • Vznik daňovej povinnosti 
  • pri dodaní tovaru
  • pri dodaní služby
  • pri poukazoch – ako novinky od 1. 10. 2019 (vysvetlenie viacúčelového a jednoúčelového poukazu) a povinnosť vyhotovenia dokladu ERP
 • Bezodplatne dodaný tovar a zmeny od 1. 1. 2019
  • Kedy vzniká dodanie za protihodnotu
  • Základ dane pri bezodplatnom dodaní 
 • Základ dane pri dodaní tovaru a služby osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi
  • Kto sa považuje za takúto osobu od 1. 1. 2019
 • Finančný prenájom z pohľadu DPH
  • Finančný prenájom ako dodanie tovaru
  • Finančný prenájom ako dodanie služby
 • Dodanie stavieb a nájom stavieb od 1. 1. 2019
 • Tuzemský prenos daňovej povinnosti so zmenami od 1. 1. 2019
 • Kto je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ZodPH (vybrané okruhy)
  • Dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku
  • Dodanie služieb zahraničnou osobou v tuzemsku 
  • Oneskorená registrácia a osoba povinná platiť daň
 • Právo na odpočítanie dane a vplyv zavedenia úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku, napr. automobiloch 
 • Dodanie ubytovacích služieb a zmena sadzby DPH
 • Sankcie z nepodaného DP, neodvedenej DPH, podaného DDP
 • Záznamová povinosť podľa § 70 ZodPH
 • Ostatné zmeny od 1. 1. 2019 (prevod podniku na účely DPH a zákonná registrácia, zrušenie zábezpeky pri registrácii, zmena miesta dodania služby pri digitálnych službách, zmeny v oblasti fakturácie...)

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Účastnícky poplatok 84 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 26.2.2019, Prešov - Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov (mapa)
Miesto konania: 27.2.2019, Poprad - Tatra Hotel, Karpatská 3314/7, Poprad (mapa)
Miesto konania: 28.2.2019, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
Miesto konania: 11.3.2019, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
Miesto konania: 12.3.2019, Žilina - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)
Miesto konania: 13.3.2019, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (mapa)
Miesto konania: 14.3.2019, Bratislava - Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka (mapa)Ako sa k nám dostať
Miesto konania: 15.3.2019, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)