DPH - zmeny od 1. 1. 2016 a ich aplikácia do praxe

Od 1. januára 2016 neobišli zmeny ani našu slávnu DPH-čku. Na školení s Ing. Vladimírom Ozimým sa okrem iného dozviete, čo sa mení v kontrolnom výkaze, trojstrannom obchode či v oblasti registrácie ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Žilina 10.5.2016 65,00 € 78,00 €

DPH - zmeny od 1. 1. 2016 a ich aplikácia do praxe

Od 1. januára 2016 neobišli zmeny ani našu slávnu DPH-čku. Na školení s Ing. Vladimírom Ozimým sa okrem iného dozviete, čo sa mení v kontrolnom výkaze, trojstrannom obchode či v oblasti registrácie platiteľa DPH a väzbe na zábezpeku dane pri registrácii. Chýbať nebude ani výklad k zavedeniu nového systému „Cash acounting scheme“ či k tuzemskému prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach.
PROGRAM:
  • Zmeny v oblasti registrácie platiteľa DPH a väzba na zábezpeku dane pri registrácii
  • Zmeny v oblasti dodania tovaru zahraničnou osobou a definícia osoby povinnej platiť daň (zmeny v registrácii zahraničných osôb)
  • Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach, dodaní stavby a tovare s montážou
  • Zmeny v kontrolnom výkaze
  • Zavedenie nového systému (DPH viažuca sa na prijaté a zaplatené platby) – „Cash acounting scheme“
  • Zmeny v oblasti nadmerného odpočtu, jeho vrátenie pri oneskorenej registrácii alebo pri skončení registrácie za platiteľa
  • Trojstranný obchod a zmeny v trojstrannom obchode
  • Pomerné krátenie dane na vstupe pri tovare a službe, ktoré sa používajú súčasne na podnikanie, ako aj na iný účel ako na podnikanie

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 


ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 3.2.2016, Žilina - Obsadené - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
Miesto konania: 9.2.2016, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 18.2.2016, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
Miesto konania: 1.3.2016, Košice - KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49 (mapa)
Miesto konania: 9.3.2016, Poprad - TATRA HOTEL, Karpatská 3273/7 (mapa)
Miesto konania: 10.3.2016, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 17.3.2016 - Zmenený termín školenia na 26.2.2016, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
Miesto konania: 5.4.2016, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 6.4.2016, Prešov - Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2 (mapa)
Miesto konania: 7.4.2016, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
Miesto konania: 3.5.2016, Košice - KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49 (mapa)
Miesto konania: 4.5.2016, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
Miesto konania: 5.5.2016, Bratislava - Apollo klub (Apolka s. r. o.), Súkennícka 4 (mapa)
Miesto konania: 10.5.2016, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)