Elektronické verejné obstarávanie povinné od 18.10.2018 Začať treba už dnes!

Od 18. 10. 2018 sa zavádza plná elektronická komunikácia pre všetky postupy a procesy verejného obstarávania. Na prípravu plnej elektronizácie verejného obstarávania má verejný obstarávateľ "iba" pol ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Dagmar Melotíková
Bez DPH S DPH
Žilina 19.6.2018 60,00 € 72,00 €

Elektronické verejné obstarávanie povinné od 18.10.2018 Začať treba už dnes!

Od 18. 10. 2018 sa zavádza plná elektronická komunikácia pre všetky postupy a procesy verejného obstarávania. Na prípravu plnej elektronizácie verejného obstarávania má verejný obstarávateľ "iba" pol roka. Cieľom tohto seminára je komplexne vás informovať a prakticky pripraviť na prácu v elektronickom systéme www.ezakazky.sk, ktorý môže významne zjednodušiť spôsob vykonávania obstarávania, znížiť plytvanie a prispieť k lepším výsledkom obstarávania.
Školenie je určené pre všetkých, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov aj záujemcov/uchádzačov.

Minimálne požiadavky na technické vybavenie,

-       Prihlásenie sa do systému a predstavenie frontendovej a backendovej časti systému,

-       Zoznam zákaziek

-       Navigácia v hlavnom menu systému eZákazky,

-       Výber postupu verejného obstarávania a následné vytvorenie a nastavenie zákazky a jej jednotlivých etáp.


Elektronická komunikácia pri verejnej súťaži a podlimitnej zákazke bez elektronického trhoviska

·       Poskytovanie súťažných podkladov

·       Vysvetľovanie

·       Predkladanie ponúk

·       Vyhodnocovanie


Elektronická komunikácia pri zákazke s nízkou hodnotou

·       Výzva na predkladanie ponúk

·       Predkladania ponúk

·       Vyhodnocovania

-       Pridanie dokumentov k zákazke (SP, Výzva na PP, prílohy),

-       Jednoduchá a prehľadná komunikácia medzi zadávateľom a záujemcami/uchádzačmi v každej etape zákazky (poskytovanie súťažných podkladov, spracovanie žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov,  vloženie vysvetlenia pre záujemcov, žiadosti o vysvetlenie ponuky, žiadosť o nápravu, odpoveď na žiadosť o nápravu a pod.)

-       Pridanie fázy Certifikovaná aukcia


p>-       Spracovanie dokumentácie a vytvorenie reportov k zákazke


HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.
ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Miesto konania: 19.6.2018, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)