Emočný marketing – ako emócie ovplyvňujú spotrebiteľské rozhodovanie

Môžeme tvrdiť, že v dnešnej dobe sa vytrácajú tradičné marketingové kampane a na scénu nastupujú kampane, v ktorých firmy vo významnej miere využívajú emócie. Prečo je to tak? Firmy potrebujú ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Dávid Vrtaňa
Bez DPH S DPH
Bratislava 14.2.2018 75,00 € 90,00 €
Bratislava 14.2.2018 + ročné predplatné časopisu Zisk manažment. 92,00 € 110,40 €

Emočný marketing – ako emócie ovplyvňujú spotrebiteľské rozhodovanie

Môžeme tvrdiť, že v dnešnej dobe sa vytrácajú tradičné marketingové kampane a na scénu nastupujú kampane, v ktorých firmy vo významnej miere využívajú emócie. Prečo je to tak? Firmy potrebujú neustále hľadať nové spôsoby a postupy, ako povedať zákazníkovi, že toto je výrobok/služba, ktorú potrebuje a musí ju mať. Jednou z foriem, ako dostať produkt alebo službu priamo k zákazníkovi, je emočný marketing, prostredníctvom ktorého firmy dokážu intenzívnejšie podnietiť nákupné správanie.
Školenie bude zamerané na praktické skúsenosti firiem, ktoré vytvorili emočné marketingové kampane. Pozrieme sa aj na firmy, ktoré síce vytvorili emočnú kampaň, avšak úspešné neboli. Na jednej strane získate nové pohľady, nápady a skúsenosti a na strane druhej sa naučíte, AKO TO NEROBIŤ.

Na školení sa naučíte:

  • Ako vytvoriť úspešnú emočnú kampaň
  • Ako správne vytvoriť 3-faktorový model emočného marketingu
  • Ako neurovedy ovplyvňujú nákupné správanie
  • Ako emócie pomáhajú k budovaniu a posilňovaniu brandu 

Čo získate:

  • Nové skúsenosti, vedomosti, zručnosti a pohľady na oblasti emočného marketingu
  • Nápady na vytvorenie a realizáciu emočnej marketingovej kampane

BONUS: Praktická realizácia a tvorba emočnej marketingovej kampane na prípadovej štúdii.

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 16.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 90 € s DPH obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie, obed.

Účastnícky poplatok 110,40 € s DPH obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie, obed + ročné predplatné časopisu Zisk manažment.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
12. 12. 2017 Zmena termínu na 14. 2. 2018, Bratislava – Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)