EPI Právny online systém

Odporúčame

EPI je odborný online systém ekonomických a právnych informácií a služieb. Je postavený na najmodernejších technológiách spracovania odborných informácií, vďaka ktorým prináša prostredníctvom úplne nových funkcií najkomfortnejšie užívateľské prostredie.

Systém EPI je navrhnutý tak, aby okamžite vyhľadal a poskytol informácie aj o tých najzložitejších otázkach a umožnil získať informácie z rôznych pohľadov. A keďže je systém EPI vytvorený tak, aby dokázal využiť všetky dostupné odborné informácie a súvislosti okamžite na jednom mieste a v jednom momente, ...

Rok vydania
2013-2021
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Bez DPH S DPH
EPI Právny systém Basic 245,00 € 294,00 €
+ -
EPI Právny systém Medium 1 118,00 € 1 341,60 €
+ -
EPI Právny systém Premium 1 780,00 € 2 136,00 €
+ -

EPI Právny online systém

EPI je odborný online systém ekonomických a právnych informácií a služieb. Je postavený na najmodernejších technológiách spracovania odborných informácií, vďaka ktorým prináša prostredníctvom úplne nových funkcií najkomfortnejšie užívateľské prostredie.

Systém EPI je navrhnutý tak, aby okamžite vyhľadal a poskytol informácie aj o tých najzložitejších otázkach a umožnil získať informácie z rôznych pohľadov. A keďže je systém EPI vytvorený tak, aby dokázal využiť všetky dostupné odborné informácie a súvislosti okamžite na jednom mieste a v jednom momente, umožní každému užívateľovi byť vysoko efektívnym a časovo flexibilným. 
Náš systém reprezentujú 3 varianty, z ktorých si určite vyberiete:

   OBSAH V EPI SYSTÉMOCH BASIC MEDIUM PREMIUM
   Zbierka zákonov SR a konsolidované zneniagulka_ciernagilka_modragilka_zelena
   Zbierka zákonov ČR a konsolidované zneniagulka_ciernagilka_modragilka_zelena
   Predpisy EÚgulka_ciernagilka_modragilka_zelena
   Rozhodnutia súdovgulka_ciernagilka_modragilka_zelena
   Kalkulačkygulka_ciernagilka_modragilka_zelena
   Komentáre k zákonomgilka_modragilka_zelena
   Odborné článkygilka_modragilka_zelena
   Vzory zmlúv a právnych podanígilka_modragilka_zelena
   Dôvodové správygilka_modragilka_zelena
   Príklady z praxegilka_modragilka_zelena
   Tlačivá a formuláregilka_modragilka_zelena
   Interné firemné predpisygilka_modragilka_zelena
   Finančný spravodajcagilka_modragilka_zelena
   Účtovné súvzťažnostigilka_modragilka_zelena
   Videoškoleniagilka_modragilka_zelena
   Eurokódex komentáregilka_zelena
   EPI judikatúra a monotematikygilka_zelena
   Obchodný vestníkgilka_zelena
   Vestník MZ SRgilka_zelena
   Vestník MŽP SRgilka_zelena
   FUNKCIE A SLUŽBY EPI PRÁVNYCH SYSTÉMOV BASIC MEDIUM PREMIUM
   Vzájomné prepojenie dát a súvislostígulka_ciernagilka_modragilka_zelena
   História otvorených dokumentovgulka_ciernagilka_modragilka_zelena
   Osobný profil (prispôsobenie obsahu a nastavení konta)gulka_ciernagilka_modragilka_zelena
   Porovnávanie časových verziígulka_ciernagilka_modragilka_zelena
   Export a tlač dokumentov (formát PDF alebo DOC)gulka_ciernagilka_modragilka_zelena
   E-mailové notifikácie k právnym predpisomgulka_ciernagilka_modragilka_zelena


Medzi Eurokódex komentáre patria:


Funkcie

Funkcie našich právnych systémov, vďaka ktorým pracujete rýchlejšie a efektívnejšie:

 • Prístup kdekoľvek na svete - systém je prístupný on-line prostredníctvom internetového portálu www.epi.sk.  Prístup je možný kdekoľvek cez ľubovoľné zariadenie (počítač, notebook, tablet, mobilný telefón)  s pripojením na internet (v práci, doma, na služobnej ceste, atď.).
 • Bez inštalácie - používanie systému nevyžaduje žiadnu inštaláciu ani žiadne nadštandardné softvérové či hardvérové požiadavky, nevyžaduje pravidelnú aktualizáciu ani administráciu. Zmena užívateľa je možná on-line kedykoľvek, zmenou registračných údajov užívateľa alebo telefonicky prostredníctvom služby EPI Asistent.
 • Denná aktualizácia - denná aktualizácia čiastok Zbierky zákonov SR. Tvorba rekonštruovaných úplných znení zákonov prebieha v bežnej prevádzke systému do 2 pracovných dní od uverejnenia novely zákona v Zbierke zákonov SR. Pravidelná aktualizácia ostatných dokumentov prebieha ku dňu nadobudnutia účinnosti novely.
 • Súvisiace dokumenty  pri predpise - zo Zbierky zákonov je systém prepojený pri jednotlivých ustanoveniach zákona (§, ods., písm.) na dokumenty súvisiace s príslušným ustanovením, a to v podobe: Komentárov, Finančného spravodajcu, Rozhodnutí súdov, Odborných  článkov, Príkladov z praxe , Vzorov zmlúv a právnych podaní , atď.
 • Súvisiace predpisy a dátumy účinností - zo Zbierky zákonov je systém prepojený pri jednotlivých ustanoveniach zákona (§, ods., písm.), tak na predpisy, ktoré príslušné ustanovenie menia, boli ním menené, rušia, boli ním rušené, na ktoré predpis odkazuje ako aj súvisiace vykonávacie predpisy. Zároveň zobrazuje dátumy účinností jednotlivých ustanovení.
 • Porovnávanie časových verzií právnych predpisov - systém umožňuje užívateľom porovnať ktorékoľvek 2 časove verzie predpisu s farebne zvýraznenými zmenami a možnosťou farebne uložiť do formátu PDF alebo vytlačiť. Zároveň umožňuje porovnať v jednom momente všetky časové znenia predpisu až na úroveň jeho jednotlivých ustanovení.
 • Všetky časové verzie právneho predpisu v jednom zobrazení - v jednom dokumente uvedené v časovom slede aj s dátumami účinností všetky znenia predpisu tak, ako sa jeho text postupne menil.
 • Citácia - potrebujete citovať ustanovenia aj s názvom predpisu, označením §, či dokonca aj odseku vo Worde, či e-mailovej správe? Vďaka funkcii citačný asistent ich už písať nikdy nemusíte. Zároveň pomocou citácie môžete tiež vytvárať aktívne odkazy na predpisy vo Vašich vlastných dokumentoch či firemných stránkach.
 • Záložky - ak často pracujete s rovnakým predpisom, alebo ste vyhľadali dokumenty, ktoré chcete neskôr použiť k spracovaniu určitej témy, uložte si ich ako záložky. Záložky môžete ľubovoľne organizovať: vytváraním nových zložiek, úpravou názvov, zmenou poradia záložiek, odstránením záložiek.
 • História - otvorené stránky sa automaticky uložia do histórie prehľadávania. Dokument či predpis z histórie Vášho prehľadávania tak môžete otvoriť rýchlo a bez opätovného vyhľadávania. Zároveň si ho môžete ukladať priamo do vytvorených záložiek.
 • Rýchle vyhľadávanie - podľa fulltexu a iných spresňovacích kritérií  (napr. dátumu právneho stavu, oblasti práva, autora, zdroja literatúry).
 • Aktívne odkazy - vo všetkých dokumentoch sú odkazy na Zbierku zákonov aktívne - na jeden klik bez vyhľadávania si prečítate znenie citovaného ustanovenia alebo právneho prepisu.
 • Súvisiace dokumenty - k vyhľadanému dokumentu sú priradené s ním obsahovo súvisiace dokumenty.
 • Vzory a tlačivá s možnosťou vyplnenia alebo úpravy - tlačivá a formuláre, vzory zmlúv a právnych podaní a interné firemné predpisy s možnosťou uložiť, vyplniť, vytlačiť, prípadne zmeniť dokument.
 • Tlač a PDF - každý dokument si môžete vytlačiť a uložiť do formátu PDF.
 • Archív dokumentov - s vyznačenou časovou verziou, resp. dobou platnosti a účinnosti dokumentu.

Služby

O všetkých zmenách ste okamžite informovaní, súčasťou produktu sú:

 • Notifikácie Zbierky zákonov - monitoring legislatívnych zmien a s nimi súvisiacich dokumentov, t.j. možnosť využívať upozornenia na zmenené a doplnené dokumenty formou e-mailových správ, a to aj s možnosťou výberu podľa oblasti práva.
 • Notifikácie OV  - e-mailová informácia o novo uverejnených dokumentoch v Obchodnom vestníku (služba zabezpečí sledovanie zmien v obchodnom vestníku o Vami monitorovaných spoločnostiach).
 • EPI noviny - zasielanie mesačného prehľadu s najdôležitejšími novinkami z www.epi.sk
 • Právo a judikatúra - mesačný výber rozhodnutí súdov.

 

Osobný profil:

 • Možnosť správy obsahu - ukladanie záložiek, možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložené dokumenty.
 • Možnosť správy konta - používateľské nastavenia a zmeny e-mailových notifikácií.

 

Pre zákazníkov poskytujeme bezplatne:

 • Daňová a mzdová pohotovosť – denne reagujeme na naliehavé otázky od zákazníkov, a to formou e-mailu (odpoveď do 21 dní) a telefonicky(odpovede ihneď cez telefón).