Excelentnou pamäťou ku kreativite a laterálnemu mysleniu - tréning pamäte

Máte zlú pamäť alebo často zabúdate? Našu pozornosť každú minútu rozptyľuje mnoho vecí, čo veľmi škodí procesu pamätania. A preto nepremeškajte praktický kurz s René Műllerom, ktorý je ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
René Műller
Bez DPH S DPH
Bratislava 15.5.2018 160,00 € 192,00 €
+ -

Excelentnou pamäťou ku kreativite a laterálnemu mysleniu - tréning pamäte

Máte zlú pamäť alebo často zabúdate? Našu pozornosť každú minútu rozptyľuje mnoho vecí, čo veľmi škodí procesu pamätania. A preto nepremeškajte praktický kurz s René Műllerom, ktorý je zameraný na aktivizáciu a rozširovanie kapacity pamäti. V rámci tohto špeciálneho tréningu budeme realizovať niekoľko cvičení, ktoré mimoriadne rozvíjajú ako pamäť, tak aj akceleráciu mozgu a prepojenie obidvoch mozgových hemisfér (kreativitu).
Dopad cvičení možno vidieť už počas kurzu. Z tohto netradičného stretnutia si odnesiete nielen príjemný zážitok, ale tiež množstvo tipov, ako dlhodobo cvičiť vašu krátkodobú alebo dlhodobú pamäť aj po skončení kurzu.

 • ÚVOD do problematiky
 • krátke predstavenie
 • stručný teoretický prehľad
 • úžitky, presahy, reálne očakávania

 • MOTORY pamäte - praktické cvičenia - tréning
 • asociujeme – motor č. 1
 • vizualizujeme previazane s asociáciami
 • fantázia – prekračujeme limity – cesta ku kreatívnosti
 • štrukturalizujeme –  učíme sa vytvárať mentálne siete, ako zábrany pred zabúdaním
 • používame slovné druhy k akcelerácii mozgu
 • používame kľúčové slová – pamäť na veľké celky informácií

 • MYŠLIENKOVÉ MAPY, TECHNIKY – podporné systémy pamäte
 • metodiky práce s krátkodobou a dlhodobou pamäťou
 • ako používať myšlienkové mapy k podpore pamäte
 • ako si opakovať za zlomok učebného času učivo i po rokoch

 • BONUS – špeciálny tréning a cvičenia k akcelerácii mozgu

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou7
15.00 – 15.15 prestávka
17.00 predpodladaný koniec školenia


Účastnícky poplatok 192 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed, studené a teplé nápoje počas celého dňa.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
15.5.2018, Bratislava - Astrová 2/A (1. poschodie), Bratislava - Ružinov (mapa)