Excelentnou pamäťou ku kreativite a laterálnemu mysleniu - tréning pamäte

Kurz je zameraný LEN PRAKTICKY, teórie je veľmi málo. Ta slúži len k lepšiemu pochopeniu tréningu a práce s pamäťou a myslením.Všetko je ukázane a vyskúšané účastníkmi. Dopad je vidieť už na ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
René Műller
Bez DPH S DPH
Bratislava 10.9.2018 160,00 € 192,00 €

Excelentnou pamäťou ku kreativite a laterálnemu mysleniu - tréning pamäte

Kurz je zameraný LEN PRAKTICKY, teórie je veľmi málo. Ta slúži len k lepšiemu pochopeniu tréningu a práce s pamäťou a myslením.Všetko je ukázane a vyskúšané účastníkmi. Dopad je vidieť už na kurze.Všetko je podložené cvičeniami, ktoré mimoriadne rozvíjajú ako pamäť,Tak aj akceleráciu mozgu, tak aj prepojenie obidvoch mozgových hemisfér (kreativita).
 • ÚVOD do problematiky

 • krátke predstavenie
 •  stručný teoretický prehľad
 • úžitky, presahy, reálne očakávania

 • MOTORY pamäte - praktické cvičenia - tréning

 • asociujeme – motor č. 1
 • vizualizujeme previazane s asociáciami
 • fantázia – prekračujeme limity – cesta ku kreatívnosti
 • štrukturalizujeme –  učíme sa vytvárať mentálne siete, ako zábrany pred zabúdaním
 • používame slovné druhy k akcelerácii mozgu
 • používame kľúčové slová – pamäť na veľké celky informácií

 • MYŠLIENKOVÉ MAPY, TECHNIKY – podporné systémy pamäte

 • metodiky práce s krátkodobou a dlhodobou pamäťou
 • ako používať myšlienkové mapy k podpore pamäte
 • ako si opakovať za zlomok učebného času učivo i po rokoch

 • BONUS – špeciálny tréning a cvičenia k akcelerácii mozgu

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 17.00 prednáška spojená s diskusiou


Účastnícky poplatok 192 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
10.9.2018, Bratislava - Astrová 2/A (1. poschodie), Bratislava - Ružinov (mapa)