Excelentnou pamäťou ku kreativite a laterálnemu mysleniu - tréning pamäte

Kurz je zameraný LEN PRAKTICKY, teórie je veľmi málo. Ta slúži len k lepšiemu pochopeniu tréningu a práce s pamäťou a myslením.Všetko je ukázane a vyskúšané účastníkmi. Dopad je vidieť už na kurze.Všetko je podložené cvičeniami, ktoré mimoriadne rozvíjajú ako pamäť,Tak aj akceleráciu mozgu, tak aj prepojenie obidvoch mozgových hemisfér (kreativita).

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
René Műller
Bez DPH S DPH
Bratislava 10.9.2018 160,00 € 192,00 €

Excelentnou pamäťou ku kreativite a laterálnemu mysleniu - tréning pamäte

Kurz je zameraný LEN PRAKTICKY, teórie je veľmi málo. Ta slúži len k lepšiemu pochopeniu tréningu a práce s pamäťou a myslením.Všetko je ukázane a vyskúšané účastníkmi. Dopad je vidieť už na kurze.Všetko je podložené cvičeniami, ktoré mimoriadne rozvíjajú ako pamäť,Tak aj akceleráciu mozgu, tak aj prepojenie obidvoch mozgových hemisfér (kreativita).
 • ÚVOD do problematiky

 • krátke predstavenie
 •  stručný teoretický prehľad
 • úžitky, presahy, reálne očakávania

 • MOTORY pamäte - praktické cvičenia - tréning

 • asociujeme – motor č. 1
 • vizualizujeme previazane s asociáciami
 • fantázia – prekračujeme limity – cesta ku kreatívnosti
 • štrukturalizujeme –  učíme sa vytvárať mentálne siete, ako zábrany pred zabúdaním
 • používame slovné druhy k akcelerácii mozgu
 • používame kľúčové slová – pamäť na veľké celky informácií

 • MYŠLIENKOVÉ MAPY, TECHNIKY – podporné systémy pamäte

 • metodiky práce s krátkodobou a dlhodobou pamäťou
 • ako používať myšlienkové mapy k podpore pamäte
 • ako si opakovať za zlomok učebného času učivo i po rokoch

 • BONUS – špeciálny tréning a cvičenia k akcelerácii mozgu

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 17.00 prednáška spojená s diskusiou


Účastnícky poplatok 192 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
10.9.2018, Bratislava - Astrová 2/A (1. poschodie), Bratislava - Ružinov (mapa)