Exekučné konanie - elektronizácia a centralizácia od 1.4.2017

Zákonom č. 2/2017 Z. z. došlo k zásadným zásahom do zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Tieto zmeny boli vedené snahou vlády o posilnenie práv ...

Rok vydania
6/2017
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
30 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Bc. Zuzana Čachová
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Exekučné konanie - elektronizácia a centralizácia od 1.4.2017

Zákonom č. 2/2017 Z. z. došlo k zásadným zásahom do zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Tieto zmeny boli vedené snahou vlády o posilnenie práv dlžníkov v exekučných konaniach, pričom na veľkú novelu Exekučného poriadku nadväzuje aj novela konkurzného práva.
 • Veľké zmeny v exekúciách od 1. 4. 2017
 • Jediný exekučný súd
 • Elektronické podávanie návrhov
 • Náhodné prideľovanie exekútora
 • Praktické dôsledky
 • Výnimka
 • Doručovanie upovedomenia o začatí exekúcie
 • Odklad exekúcie
 • § 61h EP
 • Povolenie splátok
 • Preddavok na trovy exekúcie
 • Odmena exekútora pri exekúcii na peňažné plnenieSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.