Exekučné zrážky zo mzdy

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Bratislava 21.5.2018 57,50 € 69,00 €
+ -
Žilina 22.5.2018 57,50 € 69,00 €
+ -
Košice 23.5.2018 57,50 € 69,00 €
+ -

Exekučné zrážky zo mzdy

  • Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky
  • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa
  • Dohody o zrážkach podľa § 551 Občianskeho zákonníka
  • Použitie „tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky, PRÍKLADY
  • Vyživované osoby
  • Nepostihnuteľné sumy, zníženie nepostihnuteľnej sumy
  • Prednostné a neprednostné pohľadávky
  • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY
  • Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa
  • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 21.5.2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
Miesto konania: 22.5.2018, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
Miesto konania: 23.5.2018, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414 (mapa)