Zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2018, zrážky zo mzdy a exekučné zrážky

Jedným zo základných spôsobov vykonávania exekúcie sú zrážky zo mzdy. Aj tento rok sme pre vás pripravili školenie s RNDr. Janou Motyčkovou, ktorá vám poradí, ako správne vykonať exekučné zrážky zo mzdy zamestnanca, vymedzí povinnosti zamestnávateľov a na konkrétnych príkladoch ukáže, ako vypočítať čistý príjem a výšku zrážok. Venovať sa bude aj otázke tretinového systému pri výpočte zrážok, prednostným a neprednostným pohľadávkam alebo tzv. „nepostihnuteľnej sume“, ktorú zamestnávateľ musí vedieť vypočítať. Výhodou školenia je najmä množstvo praktických ukážok a diskusia, v rámci ktorej vám lektorka ozrejmí všetky nejasnosti spojené s danou problematikou.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Košice 23.5.2018 57,50 € 69,00 €

Zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2018, zrážky zo mzdy a exekučné zrážky

Jedným zo základných spôsobov vykonávania exekúcie sú zrážky zo mzdy. Aj tento rok sme pre vás pripravili školenie s RNDr. Janou Motyčkovou, ktorá vám poradí, ako správne vykonať exekučné zrážky zo mzdy zamestnanca, vymedzí povinnosti zamestnávateľov a na konkrétnych príkladoch ukáže, ako vypočítať čistý príjem a výšku zrážok. Venovať sa bude aj otázke tretinového systému pri výpočte zrážok, prednostným a neprednostným pohľadávkam alebo tzv. „nepostihnuteľnej sume“, ktorú zamestnávateľ musí vedieť vypočítať. Výhodou školenia je najmä množstvo praktických ukážok a diskusia, v rámci ktorej vám lektorka ozrejmí všetky nejasnosti spojené s danou problematikou.
 • Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu, za prácu v noci od 1.5.2018
  • sadzby, podmienky nároku, výnimky;
  • mzdové zvýhodnenia vo verejnej službe;
  • nároky z pracovných a kolektívnych zmlúv po 1.5.2018
 • 13. a 14. plat, ďalšie zmeny v Zákonníku práce
  • 13., 14. plat, podmienky nároku, daň, poistné;
  • Vystavovanie potvrdení pri skončení zamestnania;
  • Náhradné voľno za prácu nadčas a iné;
 • Zrážky zo mzdy
  • Ustanovenia Zákonníka práce , zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky;
  • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa;
  • Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka;
  • Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY;
  • Vyživované osoby.
  • Nepostihnuteľné sumy, zníženie nepostihnuteľnej sumy.
  • Prednostné a neprednostné pohľadávky.
  • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY.
  • Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa;
  Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 21.5.2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
Miesto konania: 22.5.2018, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
Miesto konania: 23.5.2018, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414 (mapa)