Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození, hodnotenie rizík a poskytovanie OOPP zamestnancom

V tomto videoškolení vás prevedieme jednotlivými krokmi pri identifikovaní nebezpečenstiev na pracovisku, posudzovaním týchto rizík a následným návrhom opatrení až po samotné poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Zároveň vám objasníme, aké právomoci a povinnosti majú zamestnanci a ich zamestnávatelia z pohľadu ochrany zdravia pri práci.

Rok vydania
5/2018
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
28 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mária Krempaská
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození, hodnotenie rizík a poskytovanie OOPP zamestnancom

V tomto videoškolení vás prevedieme jednotlivými krokmi pri identifikovaní nebezpečenstiev na pracovisku, posudzovaním týchto rizík a následným návrhom opatrení až po samotné poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Zároveň vám objasníme, aké právomoci a povinnosti majú zamestnanci a ich zamestnávatelia z pohľadu ochrany zdravia pri práci.

Obsah: 

  • Právny rámec
  • Posudzovanie rizík pri práci
  • Terminológia
  • Algoritmus posudzovania rizík pri práci
  • Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
  • Právomoci zamestnávateľa
  • Povinnosti zamestnancov
  • Práva zamestnancov
  • Označovanie OOPPSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.