Kalkulácie a efektívne riadenie nákladov

Netradične koncipované dvojdňové ekonomické školenie pre ekonómov, manažérov a odborných pracovníkov výrobných i nevýrobných podnikov ponúka prepojenie štyroch dôležitých oblastí – riadenia nákladov, ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Dr. Milan Veščičík
Bez DPH S DPH
Bratislava -ZRUŠENÉ!!! 10. - 11. 10. 2017 160,00 € 192,00 €

Kalkulácie a efektívne riadenie nákladov

Netradične koncipované dvojdňové ekonomické školenie pre ekonómov, manažérov a odborných pracovníkov výrobných i nevýrobných podnikov ponúka prepojenie štyroch dôležitých oblastí – riadenia nákladov, kontrolingu, kalkulácií a cenotvorby. Tieto oblasti sa bytostne dotýkajú každej významnejšej firmy, ktorá má záujem udržať si primerané náklady a s využitím kalkulácií a optimálnej ceny dosahovať čo najvyšší, ale zároveň udržateľný zisk pre majiteľa. Účasť na školení bude prínosom pre odborných pracovníkov, ktorí na základe analýz pripravujú podklady pre rozhodovanie, ako aj pre manažérov, od ktorých sa očakáva orientovanie v problematike a optimálne rozhodnutia v prospech podniku, ktorý zastupujú. Počas dvoch dní pochopíte dôležité pravidlá a súvislosti medzi procesmi v podniku, ich nákladovými sadzbami, kalkuláciami až po generovanie zisku. Vaše návrhy i rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický efekt pre vašu firmu.
Seminár je určený najmä finančným a obchodným manažérom, pracovníkom kontrolingu a ďalším podnikovým špecialistom zodpovedným za kalkulácie, cenotvorbu a riadenie nákladov. Pre skúsených pracovníkov poskytne inšpirácie, absolventom prinesie pohľad do podnikovej praxe. Majitelia firiem a manažéri pochopia predpoklady efektívneho riadenia z pohľadu nákladovosti, kalkulácií a cenotvorby a ich rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický prospech.

 • Aké sú správne ciele kalkulácií a aké cenotvorby?
 • Ako čo najpresnejšie vypočítať náklady na výrobok alebo službu?
 • Ktorú kalkulačnú metódu je kedy vhodné použiť?
 • Je vhodné zakalkulovať do ceny všetky firemné náklady?
 • Prečo nestačí sledovať zisk iba za produkty?
 • Ako merať náklady na zákazníkov a ako zisk?
 • Ako ovplyvní výška ceny dosiahnutý zisk?
 • Aké ciele a výkonnostné ukazovatele stanoviť našim predajcom, aby priniesli maximálny prospech?
 • Ako zistíme, či máme optimálne náklady v podniku?
 • Ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov pri efektívnom riadení nákladov?
 • Prečo nestačí riadiť iba náklady a čo ďalšie musí obsahovať nákladový kontroling?
 • Koľko nákladových stredísk zaviesť? Kedy a ako sledovať zisk strediska?
 • Ako zaviesť procesný controlling?
 • Čo je to Activity Based Costing a ako ho využiť pri kalkuláciách a riadení nákladov?
 • V čom sa odlišuje účtovný výsledok hospodárenia od manažérskeho?

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
12.00 – 13.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 192 € obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

                                 
Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia. 
ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 3. - 4. 10. 2017, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
Miesto konania: 10. - 11. 10. 2017, Bratislava -ZRUŠENÉ!!! - Apollo klub (Apolka s. r. o.), Súkennícka 4, Bratislava (mapa)