Katastrálny zákon

podľa právneho stavu k 30. 8. 2018 (Úplne znenia zákonov 33/2018).

Cena s DPH
2,69 €
Cena bez DPH
2,24 €
Rok vydania
2018
Počet strán
44
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Katastrálny zákon

podľa právneho stavu k 30. 8. 2018 (Úplne znenia zákonov 33/2018).
Úplné znenie zákona
č. 162/1995 Z. z.
O KATASTRI NEHNUTEĽNOSTÍ A O ZÁPISE VLASTNÍCKYCH A INÝCH PRÁV K NEHNUTEĽNOSTIAM (KATASTRÁLNY ZÁKON)

Po zmene zákonom č. 212/2018 Z. z.
  • Novela zohľadňuje aktuálne procesy v oblasti elektronizácie katastra nehnuteľností.
  • Reflektuje na požiadavku zrýchlenia a skvalitnenia registrácie nehnuteľností, vytvára legislatívne podmienky na zlepšenie fungovania katastra nehnuteľností; reaguje na pokrok v oblasti informačných technológií v súvislosti s verejnosťou katastrálneho operátu a poskytovaním údajov z katastra
    nehnuteľností s prihliadnutím na ochranu osobných údajov.
  • Rozširuje okruh prípadov, kedy bude môcť okresný úrad opraviť chyby v katastrálnom operáte.