Konanie na odvolacom súde a rozhodnutie o odvolaní

Lektor vo videoškolení predstavuje postup odvolacieho súdu v prípade podania odvolania. Odvolanie proti meritórnemu rozhodnutiu možno odôvodniť aj vadou predchádzajúceho procesného rozhodnutia, ktoré ...

Rok vydania
1/2017
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
49 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Juraj Kotrusz
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Konanie na odvolacom súde a rozhodnutie o odvolaní

Lektor vo videoškolení predstavuje postup odvolacieho súdu v prípade podania odvolania. Odvolanie proti meritórnemu rozhodnutiu možno odôvodniť aj vadou predchádzajúceho procesného rozhodnutia, ktoré je právoplatné, ak takáto vada mala vplyv aj na meritórne rozhodnutie.
  • Odvolanie
  • Postup po podaní odvolania
  • Viazanosť odvolacieho súdu
  • Dokazovanie v odvolacom konaní
  • Odvolanie v mimosporovom konaní
  • Rozhodnutie o odvolaníSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.