Krízová komunikácia a stressmanagement pre štátnu správu

Kurz určený pre vedúcich zamestnancov, personalistov, vedúcich HR oddelení, manažérov, majiteľov firiem, riaditeľov a všetkých, ktorí majú zodpovednosť a profitujú z potenciálu svojich zamestnancov.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Bez DPH S DPH
Bratislava 18.7.2018 95,00 € 114,00 €

Krízová komunikácia a stressmanagement pre štátnu správu

Kurz určený pre vedúcich zamestnancov, personalistov, vedúcich HR oddelení, manažérov, majiteľov firiem, riaditeľov a všetkých, ktorí majú zodpovednosť a profitujú z potenciálu svojich zamestnancov.
Porozumieť vnútornej dynamike záťažových situácií a získať tipy na seba posilnenie a zvládnutie stresu v nich. Naučiť sa a precvičiť si účinné komunikačné stratégie a reakcie v krízových situáciách s náročným partnerom v rozhovore.
  • Práca s vnútorným postojom vo vzťahu k sebe, k téme a k partnerovi
  • Cielená príprava na náročné rozhovory ako nevyhnutná súčasť prevencie stresu
  • Techniky prekonania strachu a obáv, sebaposilnenie v náročných situáciách – prečo strácame silu a ako ju znovu nadobudnúť?
  • Sebavedomé vystupovanie – presvedčivá reč tela
  • Ako odraziť neférové útoky protistrany – komunikačné stratégie
  • Ako rozpoznať manipuláciu a psychologické triky a ako na ne vhodne reagovať
  • Techniky pohotových reakcií
  • Precvičovanie techník v praktických situáciách

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Účastnícky poplatok 114 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
18.7.2018, Bratislava - Astrová 2/A (1. poschodie), Bratislava - Ružinov (mapa)