Bezpečnosť podľa GDPR. Ako vykonať posúdenie vplyvu na spracovanie osobných údajov?

V súčasnosti sa takmer všetky odvetvia práce a výmena dôležitých informácií presúva do prostredia internetu, kde na nás číha množstvo hrozieb. Riziká môžu postihnúť všetkých tých, ktorí sa dostanú ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Mgr. Irena Hudecová, Ing. Ivan Makatura
Bez DPH S DPH
Bratislava 4.12.2017 100,00 € 120,00 €

Bezpečnosť podľa GDPR. Ako vykonať posúdenie vplyvu na spracovanie osobných údajov?

V súčasnosti sa takmer všetky odvetvia práce a výmena dôležitých informácií presúva do prostredia internetu, kde na nás číha množstvo hrozieb. Riziká môžu postihnúť všetkých tých, ktorí sa dostanú počas pracovného dňa do styku s akýmkoľvek digitálnym zariadením (počítač, mobil a iné). Ako ste v skutočnosti chránení pred týmto druhom hrozieb? Viete, ako správne aplikovať bezpečnostné opatrenia? V rámci školenia tiež poukážeme na prienik spoločných informácií kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov v nadväznosti na novú zákonnú úpravu o kybernetickej bezpečnosti a ochrane osobných údajov.
Upozorňujeme vás, že aplikovanie nových pravidiel do praxe si už teraz vyžaduje priebežnú prípravu. Preto sme pre vás pripravili špeciálne školenie, kde vás informujeme o všetkých dôležitých úpravách potrebných pre bezproblémové prijatie očakávaných zmien v novom roku.

Bezpečnosť spracúvania

Cieľom je:

 • poskytnúť základné informácie o povinnostiach Prevádzkovateľov v zabezpečení spracúvania osobných údajov,
 • poskytnúť základy z teórie informačného manažmentu,
 • opísať dobrú prax v informačnej bezpečnosti,
 • poskytnúť príklady k pojmom technické a organizačné opatrenia a
 • odporučiť vhodný návrh prístupu na dosiahnutie súladu s požiadavkami GDPR.

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov

Cieľom je: 

 • poskytnúť základné informácie o povinnostiach Prevádzkovateľov v posudzovaní vplyvu na spracúvanie údajov,
 • opísať dobrú prax v manažmente rizík,
 • vysvetliť názvoslovie a základné pojmy v riadení rizika a
 • vysvetliť proces posudzovania vplyvov na spracúvanie údajov.

Oznámenie porušenia ochrany OÚ DPA

Cieľom je:

 • poskytnúť základné informácie o povinnostiach Prevádzkovateľov v oblasti oznamovania porušenia ochrany OÚ, 
 • opísať dobrú prax v manažmente incidentov,
 • vysvetliť názvoslovie a základné pojmy a
 • vysvetliť všeobecný proces riešenia incidentov v informačnej bezpečnosti.

Prvky preukázania súladu s povinnosťami prevádzkovateľa

Cieľom je: 

 • poskytnúť základné informácie o niektorých prvkov slúžiacich na preukázanie súladu s požiadavkami GDPR a
 • vysvetliť proces certifikácie, akreditácie a schválenia kódexu správania.

Zhrnutie 

Harmonogram školenia:
8.00 – 9.00 hod. – prezentácia účastníkov + občerstvenie
9.00 – 11.00 hod. – školenie
11.00 – 11.45 hod. – obedňajšia prestávka
11.45 – 13.45 hod. – školenie
13.45 – 14.00 hod. – prestávka + občerstvenie
14.00 – 16.00 hod. – školenie

Účastnícky poplatok 120 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
28. 11. 2017, Bratislava - ZRUŠENÉ!!! - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
29. 11. 2017, Žilina - ZRUŠENÉ!!! - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
4. 12. 2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)