Kybernetická bezpečnosť, ochrana osobných údajov a GDPR z pohľadu novej legislatívy a spoločných informácií

V súčasnosti sa takmer všetky odvetvia práce a výmena dôležitých informácií presúva do prostredia internetu, kde na nás číha množstvo hrozieb. Riziká môžu postihnúť všetkých tých, ktorí sa dostanú ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Mgr. Irena Hudecová, Ing. Ivan Makatura
Bez DPH S DPH
Bratislava 28.11.2017 100,00 € 120,00 €
+ -
Žilina 29.11.2017 100,00 € 120,00 €
+ -

Kybernetická bezpečnosť, ochrana osobných údajov a GDPR z pohľadu novej legislatívy a spoločných informácií

V súčasnosti sa takmer všetky odvetvia práce a výmena dôležitých informácií presúva do prostredia internetu, kde na nás číha množstvo hrozieb. Riziká môžu postihnúť všetkých tých, ktorí sa dostanú počas pracovného dňa do styku s akýmkoľvek digitálnym zariadením (počítač, mobil a iné). Ako ste v skutočnosti chránení pred týmto druhom hrozieb? Viete, ako správne aplikovať bezpečnostné opatrenia? V rámci školenia tiež poukážeme na prienik spoločných informácií kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov v nadväznosti na novú zákonnú úpravu o kybernetickej bezpečnosti a ochrane osobných údajov.
Upozorňujeme vás, že aplikovanie nových pravidiel do praxe si už teraz vyžaduje priebežnú prípravu. Preto sme pre vás pripravili špeciálne školenie, kde vás informujeme o všetkých dôležitých úpravách potrebných pre bezproblémové prijatie očakávaných zmien v novom roku.

Program doplníme čoskoro

Harmonogram školenia:

8.00 – 9.00 hod. – prezentácia účastníkov + občerstvenie
9.00 – 11.00 hod. – školenie
11.00 – 12.00 hod. – obedňajšia prestávka
12.00 – 13.30 hod. – školenie
13.00 – 13.45 hod. – prestávka + občerstvenie
13.45 – 15.00 hod. – školenie

Účastnícky poplatok 120 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
28. 11. 2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
29. 11. 2017, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)