Manažment vymáhania pohľadávok a krízová komunikácia

Manažment pohľadávok predstavuje v podnikateľskej praxi dôležitý faktor, ktorý je previazaný s úspešnosťou každého podnikateľského subjektu. O najdôležitejších zmenách v zákonoch a ich vplyve na ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Ľubomír Havierník
Bez DPH S DPH
Bratislava 1.2.2018 100,00 € 120,00 €
Bratislava 1.2.2018 + ročné predplatné časopisu Zisk manažment. 117,00 € 140,40 €

Manažment vymáhania pohľadávok a krízová komunikácia

Manažment pohľadávok predstavuje v podnikateľskej praxi dôležitý faktor, ktorý je previazaný s úspešnosťou každého podnikateľského subjektu. O najdôležitejších zmenách v zákonoch a ich vplyve na vymáhanie pohľadávok vás informuje lektor z praxe Ing. Ľubomír Havierník. Venovať sa bude nielen zmenám v rámci riadenia pohľadávok, ale informuje tiež o administratívnych úlohách firemného špecialistu na pohľadávky a ako bonus vám poskytne náhľad na krízové riadenie a krízovú komunikáciu, ktoré vám v rizikovom období uľahčia vyrovnať sa so súčasnými problémami.

Najdôležitejšie zmeny  v zákonoch a ich vplyv na vymáhanie pohľadávok

 • zmeny v súdnom a rozhodcovskom konaní
 • zmeny v exekučnom konaní
 • mediácia vo vymáhaní pohľadávok
 • osobný bankrot

Agenda firemného špecialistu na pohľadávky

 • okruhy činností špecialistu pohľadávok
 • overené postupy pri manažmente pohľadávok
 • tipy na vymáhanie a zabezpečenie pohľadávok
 • praktické tipy na komunikáciu s dlžníkom

BONUS: Krízové riadenie a krízová komunikácia

 • Vybrané krízové situácie v podnikaní a ich riešenia
 • Dôležité zásady pri krízovom riadení
 • Dôležité zásady pri krízovej komunikácii
 • Krízová komunikácia a pohľadávky

Diskusia

Účastnícky poplatok 120 € s DPH obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie, obed.

Účastnícky poplatok 140,40 € s DPH obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie, obed + ročné predplatné časopisu Zisk manažment.

Účastníci školenia v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiouMiesto konania:
18. 10. 2017 zmenený termín na 1.2.2018, Bratislava – Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)